De ministerraad heeft er op voorstel van
minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee
ingestemd om de heer mr. Th. C. de Graaf voor te dragen voor
benoeming tot burgemeester van de gemeente Nijmegen. De benoeming
gaat in op 8 januari

2007.

De heer De Graaf (49 jaar) is lid van D66.
Van 2003 tot 2005 was hij minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties. Daarvoor (van 1994 tot 2003) was hij lid van
de Tweede Kamer. Op dit moment is hij strategisch adviseur bij
PricewaterhouseCoopers NV.

De heer De Graaf volgt mevrouw dr. G. ter
Horst (PvdA) op, aan wie op haar verzoek per 1 januari 2007 eervol
ontslag is verleend.

bron:RVD