In 2004 is de filezwaarte (lengte . duur van een file) met 11 procent
gestegen ten opzichte van 2003. Er stonden meer files, die gemiddeld
langer duurden en een grotere gemiddelde lengte hadden. Ongeveer de
helft van de filestijging is te verklaren door een combinatie van veel
verkeer en slecht weer. Dit leidde tot een aantal zeer drukke
filedagen. De tien drukste filedagen van 2004 veroorzaakten 75 procent
van de toename van de filezwaarte.

De filezwaarte als gevolg van ongevallen en wegwerkzaamheden is gedaald.

De A2 knooppunt Everdingen-afslag Everdingen, richting Den Bosch blijft
dit jaar nummer 1, en Culemborg-Everdingen, richting Utrecht is nummer
2 in de top 10. De belangrijkste oorzaak voor een verminderde
doorstroming van het verkeer is het werk aan de waterkering Diefdijk
vanaf het begin van dit jaar. Daarnaast waren er later in het jaar
werkzaamheden voor de verbreding van de A2. Begin december zijn tussen
Everdingen en Culemborg drie versmalde rijstroken opengesteld. Hierdoor
waren er op dit traject aanmerkelijk minder files dan vorig jaar in
dezelfde periode.
De opening van de A5 heeft de filevorming in de ochtendspits op de A9
bij Haarlem-Zuid richting Amstelveen verminderd, de filezwaarte daalde
op deze locatie met 13 procent. Ook is er aanmerkelijk minder file in
de avondspits op het knooppunt Badhoevedorp, richting Alkmaar.

November was dit jaar een extreem drukke maand. Ongeveer de helft van
de toename van de files in 2004 deed zich in deze maand voor. De totale
filezwaarte was 35 procent hoger dan anders in deze maand, mede door
het slechte weer. De problemen met het verminderd stroeve wegdek op
verschillende wegen in de provincie Zuid-Holland zorgden voor extra
files. Snelheidsbeperkingen en het versneld uitvoeren van werkzaamheden
om de wegen (A4, A12, A13, A15, A16, A20, A27en A44) van een nieuwe
toplaag te voorzien heeft extra hinder opgeleverd. Dit leidde vooral
tot meer files op de A12 ter hoogte van Bodegraven in beide richtingen
en op de A13 richting Rotterdam.

De file top 5 voor 2004 ziet er als volgt uit:
2004 (2003) Weg Locatie 1. (1) A2 Kp.Everdingen . Everdingen
richting 's-Hertogenbosch 2. (8) A2 Culemborg . Everdingen
richting Utrecht
3. (3) A13 Delft-Zuid - Berkel en Rodenrijs richting Rotterdam
4. (4) A10 Ring West
richting Kp. Coenplein
5. (2) A27 Merwedebrug . Avelingen richting Breda

De drukste dagen over 2004 waren:
Filezwaarte

1. 26 februari 134.151

2. 18 november 109.455

3. 19 mei 101.235

4. 7 mei 100.926

5. 29 januari 100.655

Begin volgend jaar verspreidt Rijkswaterstaat, uitvoeringsorganisatie
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de filemonitor 2004 met
de definitieve cijfers en een uitgebreidere analyse.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat