Bij een controle van de Arbeidsinspectie en de Vreemdelingendienst van
de politie Hollands-Midden zijn gisteren bij een groot
distributiecentrum in Zuid-Holland tien illegale werknemers
aangetroffen.
De Vreemdelingendienst zal de medewerkers die illegaal in Nederland
zijn, het land uitzetten. De Arbeidsinspectie maakt proces-verbaal op
tegen de werkgever.

In totaal werden tweehonderd werknemers gecontroleerd. Hiervan bleken
er tien te werken zonder dat een werkvergunning was afgegeven. Een van
hen mocht wel in Nederland verblijven maar niet werken. De overigen
zijn illegaal in Nederland. Bij de controle werden diverse valse
identiteitsbewijzen aangetroffen die moesten suggereren dat mensen
legaal in Nederland verblijven. Hierbij was sprake van valsheid in
geschrifte.

De actie was het werk van een kleine vijftig man van politie en
Arbeidsinspectie. De illegale werknemers waren via vijf uitzendbureaus
werkzaam bij het distributiebedrijf. Ook tegen deze bureaus zal de
Arbeidsinspectie proces-verbaal opmaken voor het illegaal
tewerkstellen van deze mensen. Over ruim een maand gaan de straffen fors omhoog naar 8000 euro per illegale werknemer.

De overheid controleert scherp omdat illegale werknemers de plaats
innemen van mensen die wel in Nederland mogen werken. Hierdoor wordt
onnodig een beroep gedaan op uitkeringen. Bovendien is illegale arbeid
goedkoop, zodat sprake is van oneerlijke concurrentie ten opzichte van
bonafide werkgevers.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid