Zutphen, 15 maart 2005 - De rechtbank te Zutphen heeft de 38-jarige
M.S. uit Utrecht een gevangenisstraf van 10 jaar en TBS met
dwangverpleging opgelegd voor de ontvoering en het herhaalde
verkrachten van een 13-jarig meisje uit Eibergen op 23 mei 2004. Ook is
hij veroordeeld voor een in Duitsland ondernomen poging tot ontvoering
van een 15-jarig meisje en het plegen van ontucht met een 14-jarig
meisje in Voorschoten.

De rechtbank heeft een straf opgelegd gelijk aan hetgeen door de officier van justitie is gevorderd.

Bij de strafmotivering heeft de rechtbank het advies van de deskundigen
van het PBC overgenomen. M.S. is een man met een ernstige gemengde
persoonlijkheidsstoornis, met borderline, narcistische en antisociale
kenmerken, maar ook met afhankelijke en vermijdende kanten. M.S. is
voortdurend op zoek naar geïdealiseerde relaties met meisjes of jonge
vrouwen, waarbij hij slechts oog heeft voor zijn eigen belangen. De
kans dat veroordeelde zich in de toekomst opnieuw aan dergelijke feiten
schuldig zal maken wordt groot geacht. De bewezenverklaarde feiten
worden hem in verminderde mate toegerekend.

Opvallend is dat er grote overeenkomsten bestaan tussen delicten die
hij in het verleden heeft begaan en de huidige delicten. Zoals ook in
het PBC-rapport staat beschreven, speelden ook bij die vroegere
delicten frustratie, krenking/woede, bedreiging (verbaal of door middel
van een mes) en alcoholgebruik een rol. Hij heeft zich nu wederom
schuldig gemaakt aan dit soort ernstige feiten, waarvan drie jonge
meisjes het slachtoffer zijn geworden.

In die samenhang bezien acht de rechtbank, mede gelet op het strafblad
van M.S. en de strafoplegging in vergelijkbare zaken, een straf als
door de officier van justitie gevorderd passend.

De rechtbank heeft de advocaat niet gevolgd in zijn verzoek tot
strafvermindering in verband met de grote media-aandacht voor deze zaak.

Bron: Rechtbank Zutphen