25 maart - Verdachte heeft zich tezamen met zijn medeverdachte(n)
schuldig gemaakt aan een zestal gewapende overvallen op een
tankstation, restaurants en winkels, alsmede drie pogingen daartoe. De
rechtbank heeft verdachte hiervoor tien jaar celstraf opgelegd.

De overvallen (en pogingen daartoe) zijn steeds op uiterst
gewelddadige, intimiderende en brute wijze uitgevoerd. Verdachte en
zijn medeverdachte(n) waren steeds bewapend en hebben die wapens ook
gebruikt tegen de slachtoffers. In een aantal gevallen werden de
slachtoffers door verdachte en zijn medeverdachte(n) met tie-wraps en
tape vastgebonden, zonder zich erom te bekommeren of zij zich op een
gegeven moment zouden kunnen bevrijden.

De ernst van de bewezen verklaarde overvallen, en de omstandigheden
waaronder deze zijn begaan, rechtvaardigen naar het oordeel van de
rechtbank in beginsel een gevangenisstraf van aanzienlijk langere duur
dan de door de officier van justitie gevorderde straf. Bij het bepalen
van de strafduur laat de rechtbank evenwel uitdrukkelijk meewegen dat
verdachte bij de politie volledige openheid van zaken heeft gegeven.
Mede gezien deze openhartige opstelling van verdachte en zijn houding
ter zitting, is de rechtbank ervan overtuigd dat verdachte oprecht
berouw heeft van zijn handelen en de gevolgen daarvan voor de
slachtoffers. Om deze redenen zal de rechtbank volstaan met het
opleggen van een gevangenisstraf zoals door de officier van justitie
gevorderd, te weten een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren.

Ten aanzien van de andere strafzaak medeverdachte:

Verdachte heeft zich tezamen met zijn medeverdachten schuldig gemaakt
aan een tweetal gewapende overvallen op een tankstation en een
restaurant, alsmede aan een poging tot een overval op een restaurant.
Beide overvallen zijn op uiterst gewelddadige, intimiderende en brute
wijze uitgevoerd. Verdachte en zijn medeverdachten waren steeds
bewapend en hebben die wapens ook gebruikt tegen de slachtoffers.
Gezien de ernst van de bewezen verklaarde overvallen, de poging tot de
overval en de voorbereidingshandelingen en de omstandigheden waaronder
deze feiten zijn begaan, kan met een lagere dan door de officier van
justitie gevorderde straf niet kan worden volstaan. De rechtbank zal de
eis van de officier van justitie om deze redenen volgen, te weten een
gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren.

Bron: Rechtbank Utrecht