Een inwoner van Amersfoort is door de
rechtbank Utrecht veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf
wegens verkrachting van en ontucht met een minderjarig meisje. De
veroordeelde man pleegde deze strafbare feiten in 1996 en 1997,
toen hij leraar was van het slachtoffer.

De officier van justitie had een
gevangenisstraf voor de duur van zestien maanden en een ontzetting
uit het ambt van leraar in het onderwijs voor vijf jaar
geëist. Volgens de rechtbank kan worden volstaan met opleggen
van een lagere straf.

De rechtbank woog hierbij onder meer mee,
dat de verdachte sinds september 2004 door de school waar hij
werkzaam is geschorst is en in onzekerheid heeft verkeerd over de
strafrechtelijke afdoening van zijn zaak.

De verdediging had aangevoerd dat aan de
betrouwbaarheid van de verklaringen van het slachtoffer kan worden
getwijfeld. De rechtbank deelde die mening echter niet.

Bron: Rechtbank Utrecht