Op 23 maart 2007 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken het Besluit ‘uitbreiding mobiele reeksen’ getekend. Dit besluit wordt binnenkort in de Staatscourant gepubliceerd. Met dit besluit komen 10 miljoen nieuwe 06-nummers beschikbaar in de 068-reeks, bestemd voor mobiele telefonie. Er waren weinig vrije reeksen voor mobiele nummers meer beschikbaar. Door een nieuwe reeks, beginnend met 068, beschikbaar te stellen komt EZ tegemoet aan behoeften in de markt.

Overeenkomstig artikel 4.1, tweede lid van de Telecommunicatiewet is op de voorbereiding van dit besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht toegepast. Onderdeel van deze procedure is het overleg met marktpartijen. Bij dit overleg heeft EZ vorig jaar een aantal opties aan de markt voorgelegd om de nummercapaciteit in de 06-reeks te vergroten, zodat tot 2012 aan de vraag naar deze nummers voldaan kan worden. Marktpartijen stonden unaniem positief tegenover het beschikbaar stellen van een nieuwe serie mobiele nummers (in de 068-reeks) voor mobiele telefonie. Het Nederlandse Nummerplan voor telefonie- en ISDN-diensten wordt met bijgaand besluit gewijzigd.

Ook heeft over de wijziging van het nummerplan overleg plaatsgevonden met het College van OPTA. Het uitgeven van nummers en het toezicht hierop behoort tot de reguliere taak van OPTA. Het College van OPTA heeft het besluit getoetst op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid en verwacht geen problemen op deze punten.

Het besluit ligt met de bijbehorende bijlagen en de toelichting vanaf de dag van dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst gedurende 6 weken ter inzage bij het Informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag.

bron:EZ