De gratis treinkaartjes die NS en Heineken beschikbaar hebben gesteld
om feestgangers in de Randstad vannacht veilig naar huis te brengen
zijn op. Feestgangers konden zich, aanvankelijk tot 24.00 uur vannacht,
aanmelden om een gratis vervoersbewijs te bemachtigen. Maar het
maximaal beschikbare aantal kaartjes is al bereikt.

Vanaf maandag 27 december jl. was onder meer via een speciaal
actie-nummer een gratis vervoersbewijs te verkrijgen. De gehele week
liep het storm. Veel positieve reacties bereikten de NS en Heineken
over de actie. Vooral het 'conducteur ik moet naar...' T-shirt (limited
edition), dat vannacht aan de bezitters van een actiekaartje op de
stations wordt uitgereikt, blijkt een gewild nieuwjaarsitem te zijn. Op
het shirt kunnen reizigers hun plaats van bestemming aankruisen en
vervolgens rustig indommelen.

Reizigers die vannacht gebruik willen maken van het nachtnet en geen
gratis vervoersbewijs hebben kunnen overigens gewoon een kaartje kopen
op de stations. Nachtnettreinen rijden vanaf 01.00 uur tot 6.00 uur
ieder uur tussen Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden, Schiphol,
Amsterdam en Utrecht en vice versa.

Bron: Heineken N.V.