Bezoekers aan de Blauwe Stad moeten niet vreemd opkijken als er in de komende zomermaanden af en toe geen water het meer in gaat bij het waterinlaatpunt van de Blauwe Stad. Dit heeft te maken met het in stand houden van het zomerpeil van de waterstand in de polders bij het gemaal de Hongerige Wolf.

Belangen
Een goede waterstand in de polders is van wezenlijk belang voor de landbouwers. In relatief drogere perioden moet er voldoende water overblijven voor dit gebied. Het waterschap Hunze en Aa's en de projectorganisatie de Blauwe Stad monitoren dag en nacht de waterinlaat waarbij de belangen van de inwoners en agrariërs in de polder Hongerige Wolf en de waterkwaliteit steeds voorop staan.

De Blauwe Stad ontrekt ca.14 miljoen m3 water vanuit de polder Hongerige Wolf voor het vullen van het meer. Het duurt ruim anderhalf jaar voordat het meer gevuld zal zijn.
Tijdelijke stagnaties in de watertoevoer hebben geen consequenties voor het vullen van het meer en zijn voorzien.

bron:De Blauwe Stad