Wie een blik wil werpen in bijvoorbeeld de laatste Elsevier, kan
voortaan ook terecht bij de Tijdschriftenbank op de computers in de
bibliotheek. De databank bevat de digitale archieven van Opzij,
Elsevier, FEM Business, Psychologie Magazine, Vrij Nederland en Quote
en is beschikbaar in alle openbare bibliotheken in Nederland.

Exclusief   
De archieven van de tijdschriften zijn toegevoegd aan een exclusief
pakket van digitale databanken, dat sinds begin 2003 gratis
geraadpleegd kan worden in alle openbare bibliotheken. Dit pakket
bestaat onder meer uit de Krantenbank (artikelen uit Volkskrant, NRC
Handelsblad, Trouw, Het Parool, Algemeen Dagblad en Telegraaf),
recensies, uittreksels, historische archieven en tests van de
Consumentenbond. Het gaat om informatie die buiten de bibliotheek
(zoals op internet) alleen in abonnementsvorm of tegen betaling wordt
aangeboden.   
 
Gebruik  
De toevoeging van de Tijdschriftenbank is het gevolg van toenemend
gebruik van digitale databanken in de bibliotheek. Zo zal de
Krantenbank naar verwachting aan het eind van dit jaar ruim 200.000
bezoeksessies en een veelvoud aan zoekacties hebben
geregistreerd.   
Een nieuwe ontwikkeling is dat via een overeenkomst met LexisNexis, de
eigenaar van de Krantenbank, deze databank inmiddels via de
bibliotheken aan scholen kan worden doorgeleverd. Sinds de start in mei
2004 hebben 110 scholen in het voortgezet onderwijs hiervoor een
overeenkomst afgesloten met de bibliotheken.  
 
Landelijke, regionaal, lokaal netwerk   
Uitbreiding van het digitale aanbod past in de lijn van ontwikkelingen
die de openbare bibliotheken doormaken. De bibliotheekbranche
ontwikkelt in netwerkverband een groot aantal digitale diensten die
voorzien in een toenemende vraag naar maatwerk en snelle service. De
databanken worden bijvoorbeeld in de meeste openbare bibliotheken
aangevuld met een selectie van lokale bestanden en websites die voor de
lokale bevolking in een belangrijke behoefte voorziet. Een ander
voorbeeld is [email protected], de digitale vraagbaak van de openbare
bibliotheken. Vragen over alle mogelijke onderwerpen kunnen via
internet worden gesteld en worden binnen à©à©n tot vijf werkdagen via
e-mail beantwoord. In een jaar tijd heeft [email protected] inmiddels meer dan
130.000 vragen beantwoord. Bij de vraagbeantwoording zijn tot nu toe
rond de 200 lokale en regionale bibliotheekorganisaties
betrokken.   
 
Overzicht basispakket  
De volgende bestanden zijn in elke bibliotheekvestiging te raadplegen:  
Tijdschriftenbank. De archieven van Opzij, Elsevier, FEM Business,
Psychologie Magazine, Vrij Nederland en Quote. Van de weekbladen Vrij
Nederland (met een marge van drie dagen), Elsevier en FEM Business zijn
ook de actuele nummers beschikbaar. Van de maandbladen Opzij, Quote en
Psychologie Magazine staan de archieven tot en met het voorlaatste
nummer online.  
Krantenbank. Archieven van alle zes grote landelijke dagbladen tot en met de krant van gisteren.   
KHA (Keesings Historisch Archief) Naslagwerk van de hedendaagse wereldgeschiedenis.  
Publiekwijzer. Zoeken in de catalogus van universiteiten, hbo's, en
bijzondere instellingen, de inhoudsopgaven van 1500 wetenschappelijke
tijdschriften, etc.  
Consumententests. Alle tests uit de Consumentengids.  
FictieRom. Zoeken op onderwerp naar romans.  
LiteRom. De grootste verzameling literaire recensies van Nederland.  
JeugdLiterom. Recensies en artikelen over jeugdboeken.  
UittrekselBank. De grootste verzameling uittreksels en auteursportretten van Nederland.   
UittrekselBank Jeugd. Uittreksels van jeugdboeken en auteursportretten.  
Actuele DocumentatieBank. Documentatie over honderd actuele thema's.  
Meer over Media. Een extra knop in de catalogus met meer informatie over het gezochte.  

Bron: debibliotheken.nl