De militairen van de Charlie-compagnie van
11 bataljon Luchtmobiel uit Schaarsbergen zijn, na een uitzending
van ruim drie maanden in Afghanistan, weer terug in Nederland.
Vanmiddag om twee uur kwam de zogenoemde Tijgercompagnie aan op
vliegbasis Eindhoven. Daar werden de leden door zo’n
vijfhonderd familieleden, kennissen en vrienden opgewacht om de
militairen met luid gejuich, spandoeken, innige omhelzingen en
dikke zoenen een welkom thuis te bezorgen. Ook de commandant
Luchtmobiele Brigade, brigadegeneraal Marc van Uhm leverde daar met
zijn aanwezigheid een bijdrage aan.

Ook keerden twaalf vliegers en techneuten
terug van het 300-Squadron dat in Zuid-Afghanistan opereerde met
Cougar transporthelikopters. Daarnaast arriveerden nog militairen,
die eerder deel uitmaakten van de staf van het regionale commando
zuid. Die laatste groep ondersteunde generaal-majoor Ton van Loon,
de commandant van de ruim tienduizend militairen tellende
International Security Assistance Force (ISAF). Van Loon kwam
afgelopen donderdag al in Nederland aan, maar nu stond hij zijn
mensen op te wachten. Bij aankomst van de in totaal 94 militairen
bedankt hij het personeel, “Jullie hebben een goede job
gedaan. Steek nu vooral alle energie in jullie relaties."

De Tijgercompagnie vormde in
Zuid-Afghanistan de strategische reserve van Van Loon. De
militairen waren, in tegenstelling tot hun collega’s van Task
Force Uruzgan, inzetbaar in héél zuidelijk
Afghanistan. Naast Uruzgan en Kandahar, dus ook in de provincies
Day Kundi, Nimroz, Zabul en Helmand. In die laatste sneuvelde 20
april korporaal Cor Strik van 11 bataljon Luchtmobiel toen hij
tijdens een voetpatrouille op een explosief stapte. Menigeen dacht
ook even aan hem bij deze verder vooral vreugdevolle terugkeer.

bron:MinDef