TILBURG: Op de laatste avond van het carnaval 2005 fouilleerde de
politie weer preventief in het Tilburgse uitgaanscentrum. De
politieacties concentreerden zich rondom de Gasthuisring, het NS-plein
en de omliggende straten. De actie maakt deel uit van een reeks
controles, die tot doel hebben het aantal geweldmisdrijven met wapens
in Tilburg terug te dringen. De controle van vandaag startte om 16.00
uur en duurde tot 22.00 uur. Vijfentwintig politieagenten fouilleerden
circa 200 mensen. De politie arresteerde in totaal zeven verdachten.
Over het algemeen reageerde het publiek erg positief.

Er was sprake van zeven aanhoudingen. Daarvan waren er vier in verband
met wapenvondsten. Het ging daarbij om messen die verboden zijn op
grond van de Wet Wapens en Munitie.
Twee personen zijn overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie omdat er onduidelijkheid bestond over hun verblijfsstatus.
Een arrestatie volgde omdat de bewuste persoon nog gezocht werd door Justitie wegen een openstaand vonnis.

De acties preventief fouilleren worden met regelmaat in het Tilburg
gehouden. De gemeente Tilburg, politie en Justitie willen daarmee het
aantal delicten gepleegd met wapens terugdringen. Van de acties moet
daarom een preventieve werking uitgaan, ook wordt hiermee beoogd het
veiligheidsgevoel bij de inwoners van Tilburg te vergroten. De politie
fouilleert daarbij a-select. Dit betekent dat in principe iedereen
gefouilleerd wordt en er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van
uiterlijke kenmerken.

Bron: Politie Midden en West Brabant