Het Amerikaanse Social Science Research Network (SSRN) presenteerde vorige maand voor het eerst een ranking waar in kaart is gebracht hoeveel artikelen van juridische opleidingen (wereldwijd) worden gedownload. De rechtenfaculteit van de Universiteit vanTilburg neemt de 43e plaats in. Harvard Law School is eerste van de lijst, die hoofdzakelijk bestaat uit Amerikaanse faculteiten. Tilburg is de 4e Europese universiteit op die ranglijst en hoeft alleen Cambridge, Bonn en het Max Planck instituut voor te laten gaan.

Social Science Research Network (SSRN) is bestemd voor de snelle wereldwijde verspreiding van sociaal wetenschappelijk onderzoek en is samengesteld door een aantal gespecialiseerde onderzoeksnetwerken binnen elk sociale wetenschapsgebied. Ieder netwerk van SSRN zet aan tot distributie van onderzoeksresultaten door middel van het publiceren van uittreksels van artikelen van hoge kwaliteit uit de hele wereld.

Afgelopen maand presenteerde het SSRN een nieuwe service: een lijst van juridische opleidingen en universiteiten gebaseerd op downloads uit de SSRN e-bibliotheek. Deze lijst wordt maandelijks bijgewerkt. De lijst bevat artikelen die auteurs zelf aanleveren, hetgeen onder meer betekent dat niet van elke juridische topwetenschapper artikelen zijn opgenomen. In de lijst staat de Tilburgse hoogleraar Joe McCahery op nummer 33, maar ontbreekt een gereputeerd wetenschapper als Fijnaut. Desondanks geeft de ranking een beeld dat aansluit bij eerder rankings en oordelen over juridische opleidingen. De rechtenfaculteit van de Universiteit vanTilburg werd in Europees verband al eens als beste gekwalificeerd in Der Spiegel, dat de opvattingen van studenten en hoogleraren over de juridische faculteiten in Europa op een rijtje zette.

De SSRN-lijst is niet op te vatten als een ranking die de beste faculteiten op een rijtje zet, maar het Amerikaanse netwerk geniet onder wetenschappers een goede reputatie. Het SSRN heeft honderden partners die artikelen distribueren door middel van de SSRN e-bibliotheek en elektronische tijdschriften. Het netwerk zet lezers aan tot directe communicatie met auteurs en andere abonnees aangaande hun eigen en andermans onderzoek. Dit door middel van het publiceren van gedetailleerde auteursinformatie inclusief e-mail adressen van elk artikel. Het elektronisch bezorgen van artikelen aan auteurs behoort ook tot de mogelijkheden. De SSRN e-bibliotheek wordt mede beheerd door Stanford Law School. De bibliotheek bestaat uit 2 delen: een abstracte database met 89.500 wetenschappelijke artikelen en een elektronische collectie met meer dan 63.600 te downloaden PDF-bestanden.

bron: Universiteit van Tilburg

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular