De ruim 12.000 werknemers in de timmerindustrie kunnen op 62-jarige leeftijd uittreden met 70 procent van het middelloon. Dat hebben de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten, FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV op donderdag 26 mei afgesproken in een principe-akkoord voor een CAO die loopt tot eind 2006.

Hiervoor is maximaal een premie van 14,9 procent beschikbaar, waarvan de helft door werknemers en de helft door werkgevers gedragen wordt. Blijkt tegen die premie een eerdere uittredingsleeftijd mogelijk, dan wordt de leeftijd nog iets vervroegd, zo is afgesproken. Tijdens deze CAO krijgen de werknemers vier keer een structurele loonsverhoging tot in totaal 1,8 procent en een eenmalige uitkering van 175 euro bruto. Daarnaast wordt in de eerste helft van 2006 een nieuwe loon- en functiestructuur ingevoerd waarin productie- en administratief personeel worden geïntegreerd; de kosten van deze operatie worden geschat op 0,6 procent. De 'vakantiebon' wordt in de timmerindustrie net als in de bouw omgevormd tot een systeem van 'CAO àƒÆ’  la carte' in een 'tijdspaarfonds'. Op 1 januari 2006 moet dat in werking treden. De werkgever stort dan elke vier weken of elke maand in het tijdspaarfonds, terwijl de werknemer zelf zijn keuzes in geld of tijd bepaalt. Eà©n van de bestemmingen is tijd sparen voor nog eerder uittreden.  
 
Voor doorbetaling tijdens ziekte krijgt de timmerindustrie een nieuwe regeling. Zieke werknemers krijgen in het eerste halfjaar van hun ziekte 100 procent doorbetaald. In het tweede halfjaar 85%, in het derde halfjaar 80% en in het vierde halfjaar 75%. Chronisch zieken en slachtoffers van een bedrijfsongeval krijgen in ieder geval 100 procent. Als de werknemer reïntegreert in dezelfde of een andere functie, ontvangt hij 100 procent over de gewerkte uren. Verder kan de werkgever vanaf de derde ziekmelding in een kalenderjaar een wachtdag inhouden. Met de ingang van het nieuwe ziektekostensysteem zal de timmerindustrie de werknemers een aanvullend pakket aanbieden waarin in elk geval de fysiotherapeut wordt meegenomen; werkgever en werknemer betalen elk de helft van de premie.  
 
Als proef tijdens deze CAO kan de werkgever per kalenderjaar maximaal 80 uur flexibel inroosteren. Daarvoor zijn meer- en minderuren per week mogelijk, mits ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging akkoord gaan.  
 
bron:FNV Bouw