(Persbericht) Babyspeelgoed wegens grote succes verder uitgebreid met Tiny Love baby speelgoed

Emmeloord à¢â‚¬Å“Tiny Love beschouwt zichzelf als een betrouwbare partner, die in staat is om ouders te ondersteunen bij een succesvolle ontwikkeling van hun kind in zijn eerste jarenà¢â‚¬. vertelt Vincent Rasing, directeur van Gigaspeelgoed.nl.

à¢â‚¬Å“Het speciaal hiervoor opgerichte Tiny Love Ontwikkelings Centrum is voor Tiny Love een instrument om informatie en kennis te verzamelen over de ontwikkeling van het kind en deze informatie beschikbaar te stellen voor ouders. Het unieke Tiny Love 7 elementen Systeem is een innovatieve indeling van de ontwikkeling die een baby doorloopt en fungeert als een betrouwbaar systeem om ouders te ondersteunen bij de keuze voor baby speelgoed in het algemeen en Tiny Love speelgoed in het bijzonder. Met deze unieke aanpak van Tiny Love, zijn ouders er zeker van zijn dat ze kiezen voor uitgebreid en evenwichtig speelgoed voor de ontwikkelingsbehoeften van hun kind.