De straling van een aangepaste Sdu-machine
is acceptabel omdat de straling niet verder reikt dan vijf meter.
Dat blijkt uit onderzoek van de AIVD. Het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de gemeenten die
gewoon waren met Sdu-machines te stemmen hiervan door middel van
een brief op de hoogte gesteld.

De Sdu-computer met een straling tot
maximaal 5 meter moet vanwege de gepleegde aanpassingen de
reguliere TNO-keuring doorlopen. Na het bekend worden van de
uitkomst hiervan zal de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing
beslissen over het al dan niet opheffen van de schorsing van
goedkeuring van de Sdu-stemmachines. De vraag of de nodige
aanpassingen tijdig voor de verkiezing van 7 maart kunnen worden
uitgevoerd, zal hierbij een rol spelen.

Minister Nicolaï stelt een
onafhankelijke commissie in onder leiding van mr. F. Korthals Altes
die advies zal uitbrengen over de inrichting van het
verkiezingsproces. Voor de verkiezingen van 2010-2011 moet een
vernieuwde verkiezingsprocedure zijn geïmplementeerd.

bron:BZK