TNO heeft onlangs de grootste digitale foto ter wereld gemaakt. De
panoramafoto van Delft meet 78.797 bij 31.565 pixels en heeft dus in
totaal 2.5 miljard pixels. De originele foto is 7.5 Gigabyte. Om de
foto toch zichtbaar te maken voor anderen is een bewerking ervan te
vinden op http://www.tno.nl/gigapix

 
Delft, Den Haag, Mont Blanc  
Het maken van een digitale foto lijkt niets bijzonders. Met moderne
camera's kunnen probleemloos foto's van 5 megapixels worden gemaakt.
Afgelopen maand is echter een foto genomen die een factor 500 groter
is: 2.5 gigapixels. Als deze foto met een resolutie van 300 dpi zou
worden afgedrukt, levert dat een formaat op van 6.67 bij 2.67 meter. De
foto van Delft en de omgeving is eind augustus gemaakt op bijna 100
meter hoogte vanaf het gebouw van Elektrotechniek van de TU Delft. Met
het resultaat van deze fotografische krachttoer is het mogelijk om met
ongeëvenaarde resolutie continu in te zoomen op Delft en haar directe
omgeving. Zo zijn bijvoorbeeld de ramen van verschillende ministeries
in Den Haag te tellen.   
Als het beeld door de kromming van de aarde en atmosfeer niet zou
worden verstoord, zou een print van de Mont Blanc ter grootte van een
duimnagel te zien zijn.   
 
Geen speciale camera, wel slimme techniek  
TNO heeft geen speciale camera ontwikkeld die in à©à©n keer een
dergelijke opname kan maken, maar wel een slimme aanpak waarmee
hetzelfde effect wordt bereikt. Met een moderne consumentencamera en
een sterke lens (400mm, equivalent met 600 mm bij een 35 mm camera)
zijn volledig geautomatiseerd ca. 600 detailfoto's genomen die elkaar
telkens deels overlappen. Deze beelden zijn met slimme beeldbewerking
door de computer aan elkaar geplakt tot à©à©n reusachtige foto van 78.797
bij 31.565 pixels. Vooral het hanteren van reusachtig grote beelden en
het volautomatisch onderling vergelijken van de overlappende foto's
bleek in de praktijk gecompliceerd te zijn.  
 
Lange 'sluitertijd' en flinke rekentijd  
De totale opnametijd bedroeg 1 uur en 15 minuten. Het nemen van een
foto en het automatisch bewegen van de camera naar een nieuwe positie
duurde ca. 7 seconde per foto. Vanwege de lange 'sluitertijd' van vijf
kwartier zijn er op de foto ook enkele merkwaardige beelden te vinden
op de randen van twee overlappende foto's. Het gaat hierbij o.a. om een
auto die in een rijdende bus geparkeerd lijkt te zijn.  
 
Na opname van de foto's was nog een aanzienlijk aantal uren nodig om
het resultaat te berekenen. Het onderling vergelijken en optimaliseren
van de foto's kostte 24 uur rekentijd. Voor het aan elkaar plakken van
het beeldmateriaal tot à©à©n foto waren 5 high-end pc's gedurende drie
dagen continu aan het rekenen.   
 
Met het resultaat van deze fotografische krachttoer is het mogelijk om
met ongeëvenaarde resolutie continu in te zoomen op Delft en haar
directe omgeving. De foto is te vinden op http://www.tno.nl/gigapix

Bron: TNO