Griffin & Miller Groep Nederland heeft recentelijk aangegeven alsnog een internationaal onderzoek op te starten naar de ondernemingen ZonInvest en Pure Energy en haar buitenlandse vennoten. De behoefte naar een dergelijk onderzoek is aanzienlijk toegenomen nu blijkt dat de betrokken curator, ondanks zijn inspanningen, geen financiele middelen heeft kunnen traceren in Nederland.Ook het faillissement van Advocatenkantoor Bartels speelt hierbij een rol. Griffin & Miller Nederland is een internationale joint venture met vestigingen in Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Met name de vestiging van G&M in Spanje zal het onderzoek voor haar rekening nemen. Het onderzoek omhelst een internationaal verhaalsschade onderzoek en een juridische analyse waarbij de eventuele Gerechtelijke Procedures en de bevindingen van het onderzoek gecommuniceerd zullen worden met de gedupeerden. Gedupeerden die willen deelnemen aan het onderzoek kunnen zich hiervoor wenden tot het hoofdkantoor in Zaandam.