Naar aanleiding van het onderzoek naar mogelijk gepleegde strafbare feiten bij de ontwikkeling van het nautisch themapark op het terrein van de ´Oude Rijkswerf' zijn door het Openbaar Ministerie Alkmaar vrijdag vervolgingsbeslissingen genomen. Uit het onderzoek is gebleken dat door verschillende personen en een bedrijf strafbare feiten zijn gepleegd. Twee ambtenaren van de gemeente Den Helder, twee werknemers van aannemersbedrijven en à©à©n van deze bedrijven zelf, zal een transactie worden aangeboden c.q. zullen strafrechtelijk worden vervolgd voor fraude.

Het Openbaar Ministerie heeft het voornemen twee personen en een bedrijf te dagvaarden wegens corruptie. Het strafbare feit betreft werkzaamheden die in 2002 aan een woning van de ambtenaar zijn verricht en waarvoor pas in 2004 is betaald.

Verder blijkt uit het dossier dat ten onrechte een factuur voor akkoord is getekend, terwijl de daarop vermelde goederen niet waren geleverd. Het Openbaar Ministerie heeft in deze zaak besloten een transactie aan te bieden wegens valsheid in geschrifte aan de betrokken ambtenaar en een medewerker van een aannemersbedrijf.

De Rijksrecherche heeft het afgelopen jaar een diepgaand onderzoek uitgevoerd. Naast het horen van vele getuigen, hebben in november op verschillende plaatsen in Nederland doorzoekingen plaats gevonden.

De Rijksrecherche heeft vele zaken rond de ontwikkeling van het nautisch themapark in Den Helder zorgvuldig onderzocht. Zo is er onderzoek gedaan naar extra betalingen aan gemeenteambtenaren en de gang van zaken rond de aanschaf van het historische schip "Prins Willim". In beide zaken is het Openbaar Ministerie tot de conclusie gekomen dat er geen aanleiding is om vervolging in te stellen tegen de mede betrokken partijen Libà©ma BV en Willemsoord BV.

bron:OM