De instroom van nieuwe innovatieve medische producten in het Nederlandse vergoedingenpakket is zeer lastig, zo niet onmogelijk geworden. Dat stelt de brancheorganisatie FHI Medische Technologie, waarbij ruim 120 medische bedrijven zijn aangesloten. Nederland loopt hierdoor het risico dat de internationale medische industrie Nederland zal overslaan bij introductie van nieuwe technologieën. Producten die in het buitenland gemeengoed zijn, komen dan niet beschikbaar voor Nederlandse patiënten/consumenten in de thuissituatie.

 

Branchewoordvoerder Luc Knaven van FHI, federatie van technologiebranches geeft aan dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) verscherpte criteria heeft opgesteld voor de beoordeling of een medisch product in aanmerking komt voor vergoeding. Haast geruisloos is de meetlat in korte tijd een heel stuk hoger gelegd. Het gevolg is dat belangrijke nieuwe medische hulpmiddelen niet meer door de beoordeling heenkomen. Leveranciers moeten nu uitzonderlijk hoge kosten maken en complexe studieresultaten aanreiken waarmee wetenschappelijk aangetoond wordt dat een product voldoet aan de eisen van het CVZ. De opzet van dergelijke studies is zeer kostbaar of zelfs volstrekt onuitvoerbaar. De wijze waarop vervolgens de beoordeling plaatsvindt is onduidelijk. Producten die aantoonbaar een belangrijke meerwaarde voor patiënten hebben, aan alle internationale veiligheidsnormen voldoen en zelfs in de keten kostenbesparend werken, komen daardoor nu in Nederland niet op de markt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere apparatuur voor
dwarslaesiepatiënten en apparatuur voor patiënten die te maken hebben met
halfzijdige verlamming na een beroerte.

Ook voor het bestaande hulpmiddelenpakket moet worden gevreesd, aldus Knaven. Het CVZ heeft aangegeven dat de hulpmiddelen die nu nog worden vergoed eveneens getoetst gaan worden aan de nieuwe criteria. Het valt niet uit te sluiten dat patiënten hierdoor ineens geen recht meer hebben op vergoeding van bepaalde voorzieningen. De eerste voorbeelden van patiënten die medische apparatuur moesten inleveren zijn inmiddels bekend. FHI vindt dit een schrijnende en zorgwekkende ontwikkeling die meer aandacht moet krijgen. De brancheorganisatie roept de politiek op kennis te nemen van het probleem en de criteria voor vergoeding van nieuwe medische hulpmiddelen naar normale proporties terug te brengen.

Eerder heeft FHI bij het ministerie van VWS het voorstel gedaan om een innovatiefonds op te zetten voor medische hulpmiddelen. De Tweede Kamer heeft via de motie Schippers/Agema het voorstel voor een innovatiefonds aangenomen. Knaven geeft aan dat nu haast gemaakt moet worden met de uitvoering van deze motie, omdat heel veel belangrijke medische technologie voor de thuismarkt nu tussen wal en schip dreigt te vallen.

De FHI branche Medische Technologie vertegenwoordigt 120 aangesloten bedrijven. De
brancheorganisatie behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven zowel ten opzichte van marktpartijen, ziekenhuizen, instellingen in de gezondheidszorg, zorgverzekeraars als ten opzichte van overheid en politiek. FHI, federatie van technologiebranches, telt naast de branche Medische Technologie nog drie branches: Laboratorium Technologie, Industriële Elektronica en Industriële Automatisering. In totaal zijn 850 bedrijven aangesloten bij de federatie met een gezamenlijke omzet van 5,4 miljard EURO per jaar.

bron:FHI