Vanaf 1 januari 2007 is de Nationale
Hypotheek Garantie (NHG) mogelijk voor leningen tot en met
265.000,- euro. Deze verhoging van de kostengrens is een van de
wijzingen in de vandaag gepubliceerde Voorwaarden en Normen 2007
van de NHG.

Een tweede wijziging die per 1 januari
2007 zal ingaan, betreft de borgtochtprovisie voor NHG. Dit is een
eenmalig bedrag dat consumenten betalen wanneer zij een hypotheek
met NHG afsluiten. In 2006 bedroeg de borgtochtprovisie 0,28% van
de hypotheeksom. Per 1 januari 2007 bedraagt de borgtochtprovisie
0,40%. Door de fiscale aftrekbaarheid van dit bedrag en het
rentevoordeel van een hypotheek met NHG dat kan oplopen tot 0,6%,
komt deze stijging in de praktijk neer op ongeveer 1,- euro bruto
per maand.

Financieringslastennormen 2007

NHG heeft de nieuwe
financieringslastnormen voor 2007 vastgesteld, die zijn opgesteld
in samenwerking met het NIBUD. Alle inkomensgroepen kunnen in 2007
meer lenen voor de aankoop of de verbetering van de eigen woning.
Oók voor starters neemt de bereikbaarheid van een eigen
woning toe in 2007.

Voorwaarden en Normen 2007

De geldverstrekkers en intermediairs
worden rond 1 november 2006 geïnformeerd over de Voorwaarden
en Normen 2007, die gelden bij een offertedatum vanaf 1 januari
2007.

Wat is NHG?

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
heeft tot doel het creëren van een duurzaam gunstig klimaat
voor het eigenwoningbezit. Zij verstrekt daartoe de Nationale
Hypotheek Garantie. NHG is een garantie op hypothecaire leningen
voor de aankoop en verbetering van een eigen woning. Wanneer de
woning onverhoopt moet worden verkocht en de opbrengst lager is dan
de hypotheekschuld, betaalt het Waarborgfonds de restschuld aan de
geldgever. De consument heeft ook het voordeel van een lagere
rente. Dit voordeel ligt tussen de 0,3% en 0,6%. Dat betekent een
voordeel van honderden euro's per jaar. Jaarlijks maken 120.000
huishoudens gebruik van NHG bij de financiering of de verbetering
van de eigen woning.

bron:NHG

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular