Studenten hebben de laatste tijd heel wat om zich zorgen over te maken. Bijna 1 op de 10 studenten zegt een (hogere) lening nodig te hebben om zijn of haar studie af te kunnen maken. Dat blijkt uit de jaarlijkse Landelijke Stage Enquàªte van Stagemotor.nl, die is gehouden onder ruim 2100 bezoekers van de website. à¢â‚¬Å“Ik hoop echt dat het tot die instanties doordringt hoe moeilijk ze het maken voor studenten zoals ikà¢â‚¬, aldus een bezorgde respondent.

De beslissingen van het kabinet om flink te bezuinigen op het onderwijs hebben gevolgen voor de studenten. In verband met de langstudeerboete en het instellingstarief voor de tweede studie, besluit 17% van de studenten af te zien van een masteropleiding als zij hun bachelor hebben gehaald en 9% besluit geen tweede bacheloropleiding te doen. Bijna een kwart (24%) zegt dat de langstudeerboete geen invloed heeft op hun studiekeuzes, bijvoorbeeld omdat ze verwachten binnen vier jaar hun bachelor te halen.

Geen ruimte voor twijfel
Daarnaast maakt bijna de helft (48%) van de respondenten zich ´redelijk tot ernstig‘˜ zorgen over de kans om na hun huidige opleiding een tweede opleiding te kunnen volgen. Ook de oplopende studieschuld is studenten een blok aan het been: 18 procent van de ondervraagden maakt zich daar ernstige zorgen over. à¢â‚¬Å“De langstudeerboete is een ramp voor mensen die van opleiding wisselenà¢â‚¬, is à©à©n van de reacties op de enquàªte. à¢â‚¬Å“Het telt gewoon door en je moet je opleiding eigenlijk in à©à©n keer goed kiezen.à¢â‚¬
Op dit moment heeft 29% van de ondervraagden een lening. Geld is een grote zorg voor studenten. à¢â‚¬Å“Ik moet mijn master binnen à©à©n jaar afronden, anders kan ik het niet meer betalen.à¢â‚¬
De gemiddelde studieschuld bedroeg volgens DUO vorig jaar nog € 12.523, inclusief rente.

Arbeidsmarkt
31% van de ondervraagden zegt zich ernstig zorgen te maken over het aanbod op de arbeidsmarkt, een kwart van de respondenten maakt zich zorgen over de waarde die hun diploma nog zal hebben als ze eenmaal afgestudeerd zijn. à¢â‚¬Å“De toekomst is zo onzeker voor ons studentenà¢â‚¬, zegt een respondent. Stagemotor.nl denkt dan ook dat de studenten een moeilijke periode tegemoet gaan, de bezuinigingen en de huidige situatie op de arbeidsmarkt leidt tot kopzorgen voor studenten.

à¢â‚¬Å“Men zegt dat studenten een relaxed leventje hebben, maar door afschaffing van de beurzen en vele consequenties heb je tegenwoordig niet eens de kans om te genieten van je studentenperiode. Je maakt je alleen nog maar zorgen over geld!à¢â‚¬

Landelijke Stage Enquàªte
De Landelijke Stage Enquàªte 2011 werd van februari tot april 2012 gehouden door Stagemotor.nl. Aan dit onderzoek deden ruim 2100 respondenten mee. Voor meer informatie over deze enquàªte kunt u kijken op de informatiepagina Landelijke Stage Enquàªte 2012.