TILBURG: Het aantal aangiften van woninginbraken in de regio Midden en
West Brabant is in de eerste 11 maanden van 2004 toegenomen ten opzicht
van het vorig jaar. In 2003 werd 4705 keer aangifte gedaan van
woninginbraak en in 2004 ging het om 5427 meldingen.
Opvallend daarbij is dat het bij alle geregistreerde woninginbraken in
meer dan een kwart van de gevallen gaat om een poging inbraak. De
stijging van de cijfers is niet nader te verklaren.

Het aantal poging inbraken stijgt relatief sneller dan het aantal
aangiften. In 2004 werd 1507 keer aangifte gedaan van een poging
inbraak, terwijl dat in 2003 nog 1265 keer was. De politie Midden en
West Brabant heeft daardoor de indruk dat huisbezitters meer
preventieve maatregelen nemen en dat dit ook werkt. Inmiddels staat
vast dat bij woningen met het Keurmerk Veilig Wonen de kans op inbraak
1 op 2000 bedraagt. Bij een niet beveiligde woning is dat 1 op 70.

In de cijfers is een stijging waar te nemen bij het aantal aangehouden
verdachten. In 2004 werden 598 personen aangehouden voor
woninginbraken. In 2003 bedroeg dat aantal 558. De stijging van
aangehouden verdachten vloeit mede voort uit de aanpak van veelplegers.
Ook het aantal opgeloste zaken nam toe. In 2004 ging het om 508 zaken,
in 2003 waren dat er 432. Ook in grootschalige onderzoeken, zoals
onlangs door de Bovenregionale Recherche Zuid Nederland, werden voor de
regio Midden en West Brabant 30 zaken opgelost. Het aantal opgeloste
zaken zal dit jaar nog stijgen in verband met lopende onderzoeken.

Naar aanleiding de stijging woninginbraken heeft de politie een aantal
preventieve controles uitgevoerd om het aantal woninginbraken te
verminderen. In district Bergen op Zoom werd 's nachts het gehele in-
en uitgaande verkeer in de grensstreek gecontroleerd. De politie Midden
en West Brabant stelt in principe na elke woninginbraak een
buurtonderzoek in. Naast deze maatregelen waarschuwt de politie ook
omwonenden middels brieven en reikt zij preventie-informatie uit.
Verder verricht de technische recherche, daar waar sporen zijn, een
technisch onderzoek. Daarnaast heeft de politie MWB een rechercheur die
zich bezig houdt met de coà¶rdinatie van de aanpak van woninginbraken
binnen de regio en landelijk.

Districten
In district Bergen op Zoom werd in 2004 1035 keer aangifte gedaan, in
2003 was dat nog 763 keer. In district Breda stijgt het aantal
woninginbraken van 1619 naar 1729 in 2004. In district Oosterhout is
een toename te zien van 760 naar 842 en in district Tilburg stijgen de
woninginbraken van 1562 in 2003 naar 1821 in 2004.

Bron: Politie Midden en West Brabant

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular