De afgelopen negen jaar is het aantal gevallen van huidkanker in Nederland met 75% toegenomen. Hierdoor is Nederland wereldwijd nr.2 in de lijst met landen waar huidkanker het meest voorkomt, alleen Australië gaat ons voor. Inmiddels krijgt 1 op de 6 mensen een vorm van huidkanker. Reden genoeg om daar extra aandacht voor te vragen in de komende periode.

Op zaterdag 29 mei 2010 organiseren wij, Polikliniek de Blaak een open dag: De Nationale à¢â‚¬Å“Bescherm Je Huid Dagà¢â‚¬. Het doel van deze dag is tweeledig:

1. Het creëren van een grotere bewustwording van de gevaren van de zon
2. Mensen bewust maken van het belang van huidcontrole (zelfcontrole), om zo huidkanker in een vroeg stadium te herkennen.

Op 29 mei zal ongeveer de helft van de Nederlandse ziekenhuizen en poliklinieken meedoen aan de Bescherm Je Huid Dag. Bij Polikliniek de Blaak gaan de deuren in Leidschendam open van 9 tot 12 uur en in Rotterdam van 13 tot 17 uur. Om een afspraak te maken kan de hele maand mei op werkdagen tussen 14 en 19 uur gebeld worden naar 0800-4002040.