De toename van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) van de
afgelopen jaren lijkt in 2003 enigszins te zijn gestabiliseerd. De
continue toename in het aantal gevallen van syfilis en de epidemie van
Lymphogranuloma venereum (LGV) bij homo- en biseksuele mannen duidt
echter op toename in onveilig seksueel gedrag.

Van alle homomannen met
een SOA, was 20% ook al besmet met HIV. Dat blijkt uit de nieuwste
cijfers van het RIVM over SOA en HIV.

Per augustus 2004 zijn 9.767 mensen met HIV geregistreerd bij de 22
HIV-behandelcentra, waarvan 847 al in 2003 zijn gediagnosticeerd. In
totaal waren eind 2003 naar schatting 16.400 personen in Nederland
geïnfecteerd met HIV. Homo- en biseksuele mannen vormden hierbij nog
steeds de grootste groep. Het aandeel van heteroseksuelen met HIV steeg
de laatste jaren, maar lijkt zich in 2003 te stabiliseren. HIV komt in
Nederland nog steeds het meeste voor bij homo- en biseksuele mannen en
injecterende druggebruikers.

Het aantal gevallen van chlamydia is gelijk gebleven en gonorroe daalde
met 16%. Het aantal gevallen van syfilis en virale SOA nam echter nog
steeds toe. In 2000-2003 is het aantal gevallen van syfilis bij mannen
meer dan verdubbeld. Deze forse toename van syfilis komt grotendeels op
het conto van homo/biseksuele mannen. Genitale wratten zijn de meest
voorkomende virale SOA. In 2003 is de resistentie tegen ciprofloxacin
bij gonorroe toegenomen tot 9%. In Amsterdam wordt deze resistentie
voor het eerst vaker gezien bij homo- en biseksuele mannen dan bij
heteroseksuelen.

De epidemie van LGV bij voornamelijk HIV-positieve homo- en biseksuele
mannen heeft tot intensivering van surveillance geleid. Op 1 september
2004 waren 92 gevallen gerapporteerd. Na (inter)nationale berichtgeving
over deze epidemie worden gevallen nu ook vanuit andere Europese landen
gemeld. In Nederland lijkt LGV nog steeds langzaam toe te nemen.

Personen waarvan bekend is dat zij HIV-positief zijn nemen een
belangrijk deel van de SOA voor hun rekening: 20% van alle gonorroe,
chlamydia en syfilis in homo- en biseksuele mannen wordt gezien bij
HIV-positieven. Seksueel risicogedrag bij homo- en biseksuele mannen
lijkt onverminderd hoog, met een reëel risico op verdere verspreiding
van SOA en HIV. Om verdere verspreiding te voorkomen is continue
alertheid geboden en dient te worden gezocht naar innovatieve methoden
voor preventie en interventie.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu