Den Helder 07-02-2005 - In de afgelopen drie maanden is het aantal
woninginbraken in Den Helder gestegen. De politie is bezig met een
onderzoek maar wijst bewoners erop dat ze zelf ook maatregelen kunnen
nemen.

In het jaar 2001 werd er 223 maal ingebroken. Vorig jaar is dit aantal
ruim verdubbeld naar 451 en op dit moment is er nog steeds een stijging
te zien. Vanaf 1 november telden de rechercheurs 150 gevallen. De
wijken in en rond het centrum zijn in trek bij het inbrekersgilde. In
het laatste kwartaal vonden er in de Visbuurt 21, in de Indische buurt
19 en in Oud Den Helder 12 inbraken plaats.

Pijnlijke ervaring
De wintermaanden zijn altijd het populairst bij inbrekers. Van oktober
tot eind maart is het langer donker en vaker raak. Behalve schade en
verdwenen spullen, is er ook het ongemakkelijke gevoel dat onbekenden
in je huis hebben rondgesnuffeld, soms zelfs terwijl je ligt te slapen.
Weg is je zekerheid. Het gevoel van 'thuis is veilig' kan voor lange
tijd verdwijnen. Dat is een pijnlijke ervaring, maar ook hiervoor
geldt: voorkomen is beter dan genezen!

Registreer wat je hebt!
Bij de inbraken is vooral dure audio-apparatuur in trek zoals
flatscreens, plasma- en LCDschermen, laptops en spelcomputers. Voor de
politie is het van belang dat de eigenaren beschikken over de gegevens
van hun spullen zoals merk, serie- en typenummers. Deze staan vaak op
de verpakking. Wanneer er gestolen waar bij een inval wordt
teruggevonden dan is het voor de bewijsvoering belangrijk dat kan
worden aangetoond waar het ontvreemd is.

De buurman de beste bewaker
Sociale controle in je eigen buurt is een belangrijk punt. ´Je buurman
is de beste bewaker', zo wordt wel eens gesteld. Bij onraad moet u
meteen 0900-8844 bellen of 112 wanneer elke seconde telt. Wanneer u
verdachte personen in de buurt ziet, onthoud dan het signalement of
noteer het kenteken van de auto waar men in weggaat. Dat is van belang
bij een buurtonderzoek door de politie.

Flipperen en hengelen
Uit een recent onderzoek, mede onder de Helderse bevolking, is gebleken
dat slechts tweederde (65%) van alle inwoners voor het slapen gaan
controleert of alle ramen en deuren goed gesloten zijn. Via de voordeur
wordt regelmatig ingebroken met behulp van de techniek van flipperen of
hengelen. Bij het flipperen wordt de deur (die niet op het nachtslot
zit) geopend door met een stukje plastic via de ruimte tussen de deur
en het kozijn, de dagschoot terug te drukken.

Het hengelen gebeurt door bijvoorbeeld een stukje ijzerdraad door de
brievenbus (of kattenluik) te steken om zo de deur te openen. Met het
ijzerdraad wordt de dagschoot ontgrendeld.

Zowel flipperen als hengelen bij de voordeur kan worden voorkomen door
de deur op het nachtslot te draaien (ook wanneer u overdag boodschappen
gaat doen).

Poort op slot
Uit de ´modus operandi'(manier van werken) van de laatste tijd in Den
Helder blijkt dat inbrekers vaak op het erf komen via een niet
afgesloten achterpoort, waarna de achterdeur wordt opengebroken.

Om het voor de inbreker minder aantrekkelijk te maken moet de poort dus
op slot. Daarnaast is in deze donkere periode buitenverlichting
belangrijk, zowel aan de voor- als de achtergevel.

Niet alleen de woning kan ongewenst bezoek krijgen, maar ook de schuur
of garage. Een goed cilinderslot op de schuurdeur/garage voorkomt
ongewenst bezoek. Voor meer  inbraakpreventietips: www.politiekeurmerk.nl

Bron: Politie Noord-Holland Noord