Veel organisaties zijn actief met de aanpak van RSI bij hun werknemers,
er is echter nog veel winst te behalen. Maar 8 procent van de
werknemers geeft aan dat het afgelopen jaar werk- en pauzetijden met
het oog op RSI-bestrijding zijn veranderd. In nog minder gevallen (3
procent) is aanpassing van het takenpakket hiervoor ingezet. Aanpassen
van de werkplek en het geven van voorlichting komen met 35
respectievelijk 24 procent van de gevallen vaker voor.  

 
Gemiste kans  
Een mogelijke verklaring voor deze cijfers is dat het aanpassen van
werk- en pauzetijden en van het takenpakket lastiger te implementeren
zijn dan de andere twee maatregelen. TNO noemt dit een gemiste kans
omdat met name de integratie van alle vier de maatregelen veelbelovend
is.  
 
De cijfers komen uit de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden waarin
in 2003 aan 10.000 werknemers werd gevraagd welke maatregelen er het
afgelopen jaar bij hen genomen zijn om klachten van arm, nek of
schouder tegen te gaan of te voorkomen. Ondanks dat er al behoorlijk
wat maatregelen zijn toegepast, geven de ondervraagde werknemers zelf
aan dat er nog steeds behoefte is aan RSI maatregelen. Dit blijkt uit
in maart te publiceren onderzoek in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en
Verzekeringsgeneeskunde.  
 
Klachten aan arm, nek en schouder tussen 2000 en 2002 gestegen van 26 procent naar 28 procent.  
Het aantal werknemers met regelmatige of langdurige klachten aan arm,
nek en schouder is tussen oktober 2000 en oktober 2002 gestegen van 26%
naar 28%. Nederland bevindt zich in de middenmoot in vergelijking met
de rest van Europa. In Scandinavische landen worden de meeste klachten
aan arm, nek of schouder gerapporteerd in Ierland worden het minst vaak
klachten gerapporteerd.  
 
TNO presenteert deze gegevens in het kader van de zesde Internationale
RSI Awareness Day. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor de
aanpak van klachten aan arm, nek of schouder (RSI). Deze dag is
vastgesteld op de laatste dag van februari, de enige 'niet-repetitieve'
dag van de kalender.  
 
Bron :TNO