In 2006 besteedden de Nederlanders ruim 26
miljard euro aan toeristische consumptie in eigen land. Dat is een
stijging van 4,2 procent ten opzichte van 2005. Gecorrigeerd voor
prijsveranderingen waren hiermee de toeristische uitgaven vrijwel
terug op het niveau van 2001. Dit blijkt uit een publikatie van het
CBS.

Sterke invloed conjunctuur

De uitgaven aan toeristische goederen en
diensten zijn zeer conjunctuurgevoelig. De economische teruggang in
de eerste jaren van het millennium ging gepaard met een daling van
de toeristische consumptie na 2001. Vanaf 2004 nam deze weer iets
toe. Pas in 2006 is sprake van een sterk herstel. Dat herstel gaat
gelijk op met de forse groei van de economie en het stijgende
consumentenvertrouwen.

Ook effect prijzen

Ook de prijzen beïnvloedden het
consumptiegedrag van de Nederlandse toerist. De scherpe
prijsstijgingen van toeristische goederen en diensten in 2002
(gemiddeld 4,5 procent) droegen bij aan de daling van de uitgaven.
Topper was de horeca, waar de prijzen met 6,9 procent stegen. In de
periode 2003–2006 liepen de prijzen in de toerismesector in
de pas met de gemiddelde inflatie.

Meeste uitgaven aan horeca

Met 38 procent nam de horeca in 2006 het
leeuwendeel van de toeristische bestedingen van Nederlanders voor
zijn rekening, gevolgd door uitgaven voor duurzame goederen zoals
caravans, kampeerspullen en sportartikelen (28 procent). Aan
vervoersbedrijven werd 19 procent gespendeerd, instellingen als
musea, voetbalstadions en pretparken waren goed voor 15
procent.

Hogere bijdrage aan bbp

Buitenlandse toeristen en zakenlieden
gaven in 2006 ruim 6 miljard euro uit aan toerisme in Nederland.
Nederlandse en buitenlandse toeristen besteedden in totaal dus voor
meer dan 32 miljard euro aan toeristische goederen en diensten. De
bijdrage van het toerisme aan het totale bruto binnenlands product
(bbp) nam toe tot 3,2 procent, even hoog als in 2001.

Vooral groei deeltijdbanen

In 2005 steeg het aantal banen in de
toerismesector voor het eerst na 2001 weer iets. Vooral is het
aantal deeltijdbanen toegenomen. Het arbeidsvolume nam verder af.
In 2005 werkte 4,1 procent van alle werkzame personen in het
toerisme. Dit aandeel is al jaren stabiel.

bron:CBS