ToetsJeKennis.nl neemt per direct de activiteiten over van SocialeHygiëneExamen.nl, GVBexamen.nl, BrommerExamen.nl en BeeldSchermExamen.nl. Met deze overname ontstaat er à©à©n digitale leeromgeving met multimediale toepassingen ter ondersteuning van het leren, oefenen en slagen.

Het e-learning platform van ToetsJeKennis.nl speelt in op het gegeven dat steeds meer consumenten beter overweg kunnen met zowel de pc en mobiele apparatuur als met de toepassingen op het internet. Alle cursussen en examenoefeningen op http://www.ToetsJeKennis.nl leveren een bijdrage bij het toetsen van kennis en het opleiden voor het uiteindelijke examen. Het huidige opleidingsaanbod voorziet in cursussen en proefexamens op het gebied van beroepsopleidingen, vrije tijd, sport en verkeersopleidingen.

De markt voor het digitaal leren is volop in beweging. Zowel in kwaliteit als in omvang volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Niet alleen technische ontwikkelingen professionaliseren de markt, ook de consument is steeds vaker bereid te betalen voor digitale informatie op maat.

Uitgangspunt

ToetsJeKennis.nl gaat uit van het principe dat elk mens van nature wil leren en heeft de overtuiging dat de moderne consument gewoon geen zin en geen tijd meer heeft in traditionele leermiddelen. Er is behoefte aan interactiviteit, waarbij je kennis direct toepasbaar is. Er zijn verschillende vormen en motieven om te leren. Leren door dingen zelf te ontdekken en te doen, in plaats van dat het aan je wordt opgedrongen, is volgens ToetsJeKennis.nl het meest effectief.

Over ToetsJeKennis.nl

ToetsJeKennis.nl is een vernieuwend initiatief op het gebied van digitaal leren en onderscheidt zich door een 100% online dienstverlening gebaseerd op educatie en vermaak. à‰à©n digitale leeromgeving met multimediale toepassingen ter ondersteuning van het leren en oefenen. Alle cursussen en examenoefeningen leveren een bijdrage bij het toetsen van kennis en het opleiden voor het uiteindelijke examen.

ToetsJeKennis.nl is het nieuwe leren online.