Tijdens het kamerdebat over de brand in
het cellencomplex Schiphol-Oost heeft minister van Justitie Hirsch
Ballin toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de
informatieverschaffing binnen het Ministerie van Justitie in
relatie tot de politieke verantwoordelijkheid van de
bewindslieden.

In dezelfde brief informeert minister
Hirsch Ballin de Tweede Kamer tevens over het onderzoek naar de
algemene gang van zaken binnen de Forensisch Psychiatrisch Centrum
De Kijvelanden en de informatievoorziening aan het ministerie rond
de onttrekking van de terbeschikkinggestelde B. op 6 oktober in
Rotterdam.

bron:MinJus

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular