De ministerraad heeft op voorstel van
minister Bos van Financiën ingestemd met een wijziging van de
Wet op het financieel toezicht waarmee het toezicht op
herverzekeraars wordt geïntroduceerd. Met het wetsvoorstel
wordt een Europese richtlijn geïmplementeerd.

Het wetsvoorstel heeft grotendeels
dezelfde hoofdregels als voor andere financiële ondernemingen.
Herverzekeraars worden vergunningplichtig. De toezichthouder van de
lidstaat van de zetel is bevoegd de vergunning te verlenen, waarmee
de herverzekeraar toegang heeft tot de financiële markt van
alle andere lidstaten. Die toezichthouder is als enige bevoegd tot
het uitoefenen van toezicht. Herverzekeraars dienen te voldoen aan
prudentiële regels. Deze zullen worden uitgewerkt bij Algemene
Maatregel van Bestuur. Er worden geen gedragsregels gesteld,
aangezien herverzekeraars uitsluitend met professionele
wederpartijen van doen hebben.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat
het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden
gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de
Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede
Kamer. Het kabinet streeft naar inwerkingtreding op 1 januari
2008.

bron:MinFin