Voor het vijfde achtereenvolgende jaar
heeft online onderzoeksbureau Multiscope haar ranglijst opgesteld van
de best bezochte Nederlandse sites. De lijst is samengesteld op basis
van Visiscan, het online bereiksmetingsysteem van Multiscope.

Plaatje met statistieken top 20 sites van 2004Top 20 sites van 2004
De dit jaar gepresenteerde ranglijst is wederom gebaseerd op 12
verschillende maandranglijsten voor 'grouped sites (1)'. Dit jaar
worden de dochterpagina's van Startpagina meegerekend bij het
hoofddomein (2). Dit zorgt voor wat positiewisselingen, maar de eerste
zes partijen zijn dezelfde als in 2003.

De toppers
Van de twintig sites zijn er drie nieuwkomers. De groei van Msn.com
wordt vooral veroorzaakt door de messenger dienst. Bol stond vorig jaar
nog net buiten de top 20. De site is vooral in het vierde kwartaal zeer
populair. SchoolBANK is de derde nieuwkomer die een aanzienlijke groei
heeft weten te bereiken. Het maandelijkse bereik lijkt zich in de
afgelopen maanden te stabiliseren rond de 30%.

Naast de nieuwkomers weten de Postbank en ANWB hun positie duidelijk te
verstevigen. Zij slagen er in 2004 blijkbaar in om een brede achterban
te mobiliseren.

De verliezers
Lycos is dit jaar niet meer vertegenwoordigd in de top 20. Ook de
Publieke Omroep is niet meer vertegenwoordigd. In tegenstelling tot
commerciële partijen zoals RTL, presenteert de publieke omroep
programma's en andere zaken steeds minder via à©à©n hoofddomein. Het
bereik wordt daardoor verdeeld over meerdere domeinen. Een andere
opvallende daler, die nog wel een top 20 positie weet te handhaven, is
eBay. Het bedrijf is door de aankoop van Marktplaats wel met twee
domeinen in de top 20 vertegenwoordigd.

Overige trends en conclusies
Trends die in 2003 gesignaleerd werden, blijken door te zetten.
Functionele sites zijn nog steeds populair. Buiten de sites in de top
20 weten bijvoorbeeld Gouden Gids, Map24 en TV Gids Online een
aanzienlijke groei te bereiken. Ook e-commerce sites mogen nog steeds
rekenen op veel belangstelling. Niet alleen Bol, maar ook Dell,
inkClub, Kruidvat en VistaPrint weten een sterke groei te realiseren.
Binnen het segment 'entertainment' slagen vooral de 'gaming sites' er
in om sterk te groeien. Voorbeelden hiervan zijn Zylom, FunnyGames en
Puzzelsport.

Het feit dat op internet de concurrent slechts à©à©n muisklik verder is,
zorgt in veel gevallen voor hyperconcurrentie. In veel segmenten
resulteert dit vaak in à©à©n of twee duidelijke marktleiders en enkele
'achtervolgers'. Kleinere sites hebben uiteindelijk binnen een segment
nauwelijks bestaansrecht. Segmenten waarin deze hyperconcurrentie al
tot uiting komt zijn 'carrià¨re', 'dating', 'particuliere
handelsplaatsen', 'occasions' en 'portalen'.

Voor 2005 verwacht Multiscope een groei van sites waar de koopkracht en
macht van consumenten verenigd wordt. Het internet is bij uitstek een
medium waar de consument de touwtjes in handen heeft. Voorbeelden zijn
sites van (consumenten) belangenverenigingen, sites met
productaanbiedingen en vergelijkingssites. Ook de trend van 'social
networking' zal waarschijnlijk doorzetten (3).

Verantwoording ranglijst
Twee criteria zijn gebruikt om de volgorde van de 'top 20 sites van
2004' te bepalen. Allereerst is gekeken hoe vaak een betreffende site
in de maanden december 2003 t/m november 2004 in de uitgebreide top 100
ranglijst van Multiscope vertegenwoordigd was. Sites die 12 keer in de
uitgebreide ranglijst voorkomen, staan per definitie hoger in de
ranking dan sites die maar 11 keer in de uitgebreide ranglijst
voorkomen. Daarna is gesorteerd op het gemiddeld aantal unieke
bezoekers per maand om de verdere ranking te bepalen. De ranglijst die
op deze manier tot stand komt, bevat alle sites die tot de vaste
waarden in de Multiscope Visiscan top 100 gerekend kunnen worden,
gesorteerd naar unieke bezoekers. Sites die in de loop van het jaar
zijn overgegaan naar een andere partij of een naamswijziging hebben
doorgevoerd zijn met de nieuwe naam opgenomen.

Over Multiscope Visiscan
Multiscope Visiscan is hà©t online bereiksonderzoek voor websites. De
dataverzameling verloopt volledig geautomatiseerd via een
representatief panel van 1.500 Nederlandse internetgebruikers. Dit
panel is voorzien van geavanceerde logsoftware, die realtime en op
continue basis registreert welke websites de panelleden bezoeken.

Met de gehanteerde methodiek kunnen middelgrote en grote Nederlandse
websites volgens een eenduidige en objectieve standaard met elkaar
vergeleken worden. Voor deze vergelijking wordt het criterium van
'unieke bezoekers' gehanteerd. Multiscope Visiscan is bij uitstek
geschikt voor selectie van websites voor online advertising,
benchmarking, concurrentieanalyse of onafhankelijke trendanalyses. Voor
meer informatie zie: http://www.multiscope.nl/visiscan.phtml

Bron: Multiscope