Ruim 100 kunstwerken, waaronder werken van Cobra, Verkade, Jonk, Brands en vele anderen worden op maandag 25 april a.s. geveild door Jan Pieter Glerum.De veiling vindt plaats op maandag 25 april a.s. zal in Kasteel de Wittenburg te Wassenaar  . Aanvang van de veiling is om 20.30 uur; Kijkuren zijn van 14.00 tot 19.00 uur.

De benefiet kunstveiling is een initiatief van de Nederlandse Stichting Give Relief to Orphans (GRO), in nauwe samenwerking met Smelik & Stokking Galeries en Glerum Auctioneers.

De meer dan 100 te veilen stukken, welke zijn geschonken door kunstenaars, galeries, kunsthandel en particulieren, betreffen werken van o.a. Karel Appel, Marius Bauer, Joseph Beuys, Eugene Brands, Corneille, Jan Dibbets, Leo Gestel, Klaas Gubbels, Eppe de Haan, Evert den Hartog, Carli Hermes, Bob ten Hoope, Isaac Israëls, Nic Jonk, Max Liebermann, Lucebert, Eugeen van Mieghem, Anton Rooskens, Jan Sierhuis, Kees Verkade, Simon Vinkenoog, Jos van Vreeswijk en Theo Wolvecamp.
Een fraaie full color catalogus is beschikbaar.

Al spoedig na de tsunamiramp van tweede kerstdag zijn er veel toezeggingen gedaan voor hulpverlening. Die toezeggingen betroffen vooral de directe noden, de meest urgente behoeftes in de rampgebieden. Maar juist voor de kinderen in die rampgebieden blijkt dat bij lange na niet genoeg; kinderen die beide ouders verloren hebben - en dat zijn er vele - hebben uiteraard behoefte aan langere termijn voorzieningen. De fondsen die via deze kunstveiling bijeengebracht worden, zullen in Sri Lanka worden gebruikt voor het herbouwen en uitbreiden van een zevental bestaande weeshuizen. Om de hulp overzichtelijk, bestuurbaar en controleerbaar te houden, heeft de Stichting GRO contact gezocht met de Sri Lankaanse organisatie Sarvodaya (www.sarvodayanederland.org). Sarvodaya houdt zich al jaren bezig met de opvang van weeskinderen, opereert onafhankelijk en op lokale schaal en heeft zo een reputatie opgebouwd van betrouwbaarheid, integriteit en doelmatigheid.
Het is interessant om te weten dat, in tegenstelling tot andere berichten, waarbij min of meer 'spontaan' gelden zijn ingezameld en besteed aan nieuw gebouwde grootschalige weeshuizen op plaatsen waar deze niet nodig zijn dan wel niet door de Sri Lankaanse overheid worden ondersteund, de gelden voor deze aktie geheel zullen worden gebruikt voor een 7-tal bestaande kleine weeshuizen verspreid over het gehele land.
Deze weeshuizen moeten worden verbeterd dan wel op bescheiden schaal uitgebreid en dit wordt door de lokale overheid wel geaccepteerd.
Doel is om 95% van de bij de netto opbrengsten van de veiling rechtstreeks aan de projecten te besteden.

bron:GRO