De Rechtbank Alkmaar, fungerend als nevenzittingsplaats van de Rechtbank Rotterdam, heeft gisteren tien personen veroordeeld voor betrokkenheid bij mensensmokkel. Onder hen bevinden zich twee leiders en zes deelnemers van organisaties die Chinezen naar Nederland smokkelden. De leiders zijn veroordeeld tot 5 en 4 jaar celstraf. De straffen voor de deelnemers variëren van 1 tot 3 jaar.

Twee verdachten zijn vrijgesproken, omdat de rechtbank de aan hen ten laste gelegde feiten niet bewezen acht. De twee andere verdachten zijn veroordeeld tot 10 maanden voor de à©à©n en 90 dagen voor de ander, waarvan steeds de helft voorwaardelijk, omdat zij uit winstbejag onderdak verschaften aan illegalen.

De zaak tegen de twaalf verdachten, elf Chinezen en à©à©n Pakistaan, ving op 8 maart aan en heeft veertien zittingsdagen in beslag genomen. De mensensmokkel betreft een twintigtal transporten en het beheer van vier zogenaamde 'safehouses' tussen begin november 2003 en begin juni 2004. Mensen werden vanuit China via soms uitgebreide omzwervingen naar Nederland vervoerd om daarna hun reis te vervolgen naar een ander westers land.

De officier van justitie heeft een belangrijk deel van het bewijs gebaseerd op informatie uit afgetapte telefoongesprekken. De rechtbank heeft het Openbaar Ministerie daarin niet steeds gevolgd omdat de identiteit van de deelnemers aan de telefoongesprekken niet in alle gevallen voldoende was vastgesteld. Uit het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut, dat op het verzoek van de rechtbank is uitgebracht, blijkt dat niet zonder meer kan worden uitgegaan van de betrouwbaarheid van de stemherkenning door de tolken.

Volgens de rechters is sprake van een gestructureerd crimineel samenwerkingsverband dat zich op professionele wijze bezig heeft gehouden met mensensmokkel. De smokkelaars hebben een groot aantal Chinezen, tegen betaling van forse bedragen, illegaal Nederland binnen geholpen. Mensen werden ondergebracht in safehouses in Rotterdam, Den Haag en Antwerpen. Daar werden zij onder bewaking vastgehouden tot hun familie in China had betaald voor het transport. Overigens is niet gebleken dat de transporten of het verblijf in de safehouses onder mensonwaardige omstandigheden hebben plaats gevonden.

Georganiseerde criminaliteit vormt een bedreiging voor de Nederlandse samenleving. Die bedreiging ligt met name in de macht die de organisatie uitoefent over haar leden en over delen van de samenleving. Tijdens het proces bleek zowel binnen de organisatie als onder de 'klanten' angst te bestaan voor de leiders, de zogenaamde 'slangenkoppen'. Angst was ook de reden waarom een uitbater van een Chinees restaurant zich door twee leden van de organisatie heeft laten afpersen.

De twee leiders gaven 'klanten' en deelnemers van de organisatie instructies over de te volgen reisroute, wijze van betaling, bestemmingen en vervoersmiddelen. In hun opdracht zorgden leden van de organisatie voor - onder meer - transport, begeleiding naar een safehouse, onderdak, bewaking en paspoorten. Ook begeleidden zij zelf illegale vreemdelingen naar safehouses. Een van de leiders is al eerder veroordeeld voor mensensmokkel.

Een van de twaalf verdachten is nog minderjarig. Hij kwam als alleenstaande minderjarige asielzoeker Nederland binnen en dook onder om vervolgens actief te worden voor de mensensmokkelaars. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie.

Rechters, griffiers, officier van justitie en advocaten hebben met een digitaal dossier gewerkt, zoals dat is ontwikkeld bij de Rechtbank Rotterdam. In de zittingzaal hadden zij een laptop voor zich. Geraadpleegde stukken waren zichtbaar op plasmaschermen aan de wand van de zaal. Dit is een van de eerste keren dat bij zo'n omvangrijke zaak gebruik is gemaakt van een digitaal dossier. De processtukken in deze zaak besloegen zes strekkende meter dossier; alleen al het proces verbaal van de politie telde 15.864 pagina's.

bron:Rechtbank Alkmaar