In 2009 krijgen tractoren en andere
landbouwvoertuigen (lbt) een kenteken. Ook wordt een
rijbewijsplicht voor bestuurders vanaf 16 jaar ingevoerd. Verder
wordt de maximumsnelheid voor bepaalde (moderne) typen lbt op veel
wegen verhoogd van 25 naar 40 km/h. Dit schrijft minister Peijs van
Verkeer en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer .

Deze maatregelen zijn het gevolg van
eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer en hebben tot doel de
veiligheid van het gebruik van landbouwvoertuigen te bevorderen en
de handhaving te vereenvoudigen. Zo zijn(verkeers)overtredingen
dankzij de kentekenplicht makkelijker te signaleren en te
bestraffen.

Uit recent onderzoek van de Adviesdienst
Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat blijkt dat verhogen
van de maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen op sommige
(doorgaande) wegen van 25 naar 40 km/h de verkeersveiligheid,
verkeersafwikkeling en doorstroming ten goede komen. Ook heeft de
invoering van een rijbewijsplicht voor bestuurders van lbt die 16
jaar of ouder zijn een positief effect op de
verkeersveiligheid.

bron:VenW