De training ouder/kind (TOK) kan worden
opgelegd door de officier van justitie of de kantonrechter aan
leerplichtige jongeren èn hun ouders als de jongeren
stelselmatig ongeoorloofd van school hebben verzuimd.Het is een
nieuwe leerstraf die bij wijze van experiment van september 2004
tot april 2007 in de provincie Flevoland is uitgevoerd. Uit een
evaluatie blijkt dat deze leerstraf succesvol heeft gewerkt.

Binnen de experimentele periode hebben 26
jongeren met één of beide ouders de leerstraf
ouder/kind gevolgd bij het Dagtrainingscentrum Flevoland (Leger des
Heils/reclassering).

Ruim 95% van het totaal aantal deelnemers
heeft de taakstraf als positief ervaren. Zij vinden het leerzaam en
denken de vaardigheden die ze tijdens de training leerden, in de
toekomst vaker te kunnen gebruiken.

Van de jongeren die de training hebben
afgerond, heeft 80% geen contact meer gehad met justitie, niet voor
ongeoorloofd schoolverzuim en niet voor andere strafbare feiten.
Dat is een positief effect. Landelijke invoering

Uit de resultaten van het kleinschalige
experiment in Flevoland blijkt dat de training ouder/kind succesvol
is geweest. Daarom wordt nu gekeken of een landelijke invoering van
deze training mogelijk is. Daarvoor zal onder meer het
trainingsprogramma worden herschreven, zodat het voldoet aan de
criteria van de landelijke toetsingscommissie. Bovendien worden de
effecten op het kind en de ouders op langere termijn bekeken. In
Flevoland gaan de betrokken ketenpartners, na de goede resultaten,
door met het opleggen en uitvoeren van de taakstraf ouder/kind.

bron:OM