Vanaf augustus 2005 treedt in de Westerscheldetunnel een
trajectcontrolesysteem in werking. Het trajectcontrolesysteem is
noodzakelijk omdat er sinds de opening van de Westerscheldetunnel in
maart 2003 een tiental ongelukken, waaronder à©à©n dodelijk, in en bij de
tunnel zijn gebeurd.

Ongevallen in tunnels
Verkeersongevallen in een tunnel hebben een veel grotere impact dan
ongevallen op openbare wegen. Niet alleen is de doorstroming van het
verkeer bij een ongeluk in een tunnel onmogelijk, ook is hulpverlening
moeilijker vanwege de beperkt beschikbare ruimte.

Het BVOM heeft na een uitgebreide analyse aan Peek Traffic opdracht gegeven voor de aanleg van een trajectcontrolesysteem
in de Westerscheldetunnel. Metingen wezen uit dat in de
Westerscheldetunnel veel weggebruikers de toegestane snelheid van
100km/uur fors overtreden. Doel van het trajectcontrolesysteem is dan
ook het naar beneden brengen van de hoge snelheden.

Over trajectcontrole
Trajectcontrole is een relatief nieuwe manier om snelheden te meten en
overtreders te bekeuren. Kenmerkend is dat de snelheid niet op à©à©n punt
wordt gemeten, maar dat het om de gemiddelde snelheid over een langere
afstand gaat. Trajectcontrole werkt in principe zeven dagen per week en 24 uur per dag. Weggebruikers blijken zich met trajectcontrole goed aan de snelheidslimiet te houden.

Tweede in Zeeland
Het trajectcontrolesysteem in de Westerscheldetunnel wordt het tweede
trajectcontrolesysteem in Zeeland. Sinds november 2004 zorgt een
trajectcontrolesysteem op de Zeelandbrug ervoor dat weggebruikers zich
aan de maximale snelheid houden; het overtredingspercentage is gedaald
van 20% naar 1%. Bij het trajectcontrolesysteem in de
Westerscheldetunnel komen de camera's aan het begin en het einde van de
tunnel te hangen. Met de beelden die de camera's maken, berekent een
computer de gemiddelde snelheid. Ligt de snelheid hoger dan de
maximumsnelheid, dan krijgt de weggebruiker een bekeuring thuis
gestuurd.

Bron: Openbaar Ministerie