Hoewel er momenteel op dertien plaatsen in
ons land trajectcontroles worden gehouden, zijn de resultaten
nergens zo succesvol als op de A13 en A20 bij Rotterdam. Op de A20,
waar de controles iets meer dan een jaar geleden van start gingen,
gaat 0.4 procent van de weggebruikers nog over de scheef. Bij
nieuwe trajectcontroles ligt het aandeel overtreders meestal tussen
de vijf en zes procent. Als een controle wat langer bestaat loopt
dit percentage veelal terug tot één a twee procent.
Relatief positieve cijfers voor de A20, dus.

Minste overtredingen A13

Nog rooskleuriger is het resultaat op de
A13. Met nog slechts 0.1 a 0.2 procent van de automobilisten die de
snelheidslimiet op deze rijksweg overtreedt, vormt het verkeer op
de A13 een voorbeeld voor de rest van het land. De reden van het
verschil tussen de lage cijfers rond Rotterdam en het landelijk
gemiddelde is waarschijnlijk gewenning: vermoedelijk zijn de
weggebruikers op de A13 gewend aan de permanente controles die daar
al sinds mei 2002 worden gehouden.

bron:BVOM