Het plan van Rob van der Bijl en Arcadis
om het regionale spoor aantrekkelijker en goedkoper te exploiteren,
is gekozen als winnaar van de ProRail PrijsVraag. De winnaars
stellen voor om trams te laten rijden op het spoor, de zogenoemde
vertramming. De dienstregeling kan hierdoor worden uitgebreid en er
kunnen meer stations of opstapplaatsen worden gerealiseerd. De jury
oordeelde dat het plan goed is onderbouwd wat betreft de kosten en
baten. Voor de uitwerking van dit plan is medewerking van andere
partijen zoals de provincie noodzakelijk.

De jury oordeelt dat de samenwerking
tussen Van der Bijl en Arcadis een aansprekend en volledig
geintegreerd concept heeft opgeleverd. Financien, marketing,
veiligheid en planologische consequenties zijn goed uitgewerkt. De
tram is letterlijk en figuurlijk laagdrempelig en maakt de overstap
van auto naar openbaar vervoer aantrekkelijk. Het plan voorziet in
een pilot op de lijn Zwolle-Kampen. Deze pilot zal voldoende
ervaring en informatie op-leveren over de optimale vorm van
vertramming. Ook de kosten van onderhoud en materieel zullen door
de pilot inzichtelijk worden. Om de vertramming mogelijk te maken
moeten ondermeer de veiligheidssystemen worden aangepast. Dan
kunnen er zowel gewone treinen en goederentreinen als trams over
het spoor rijden.

De winnaars stellen dat door de toepassing
van de vertramming methode een substantieel deel van het regionale
spoor aantrekkelijker en goedkoper kan worden geexploiteerd.
“Dit geeft een impuls voor de regio en heeft grote kans om
mensen uit de auto in het openbaar vervoer te krijgen. Het biedt
lokale overheden en het lokale bedrijfsleven kansen om meer uit het
regionale spoor te halen. Voor ProRail biedt dit mogelijkheden om
een vernieuwende rol te spelen”, zo stellen zij.

ProRail heeft de PrijsVraag nu voor de
tweede keer georganiseerd. In het voorjaar van 2006 stelde ProRail
de vraag “Hoe krijgen we op regionale lijnen meer reizigers
in de trein tegen lagere kosten”. De jury selecteerde uit 59
inzendingen 6 ideeen die in aanmerking konden komen voor de prijs.
De winnaar ontvangt 100.000 Euro voor de uitvoering van het
idee.

De overige genomineerden zijn
Lloyd’s Register Rail, Strukton Railinfra, Delta Rail en dhr.
Sierts. De jury staat onder voorzitterschap van OV-ambassadeur
Jeltje van Nieuwenhoven. In de jury zitten verder: Gerlach
Cerfontaine, president en CEO Schiphol Group, Marijke van Haaren,
gedeputeerde provincie Gelderland, Bert Klerk, voorzitter Raad van
Bestuur ProRail, Tjibbe Stelwagen, voormalig NS directeur en Margot
Weijnen, professor aan de TU Delft en lid van het
Innovatieplatform.

bron: ProRail