Het Openbaar Ministerie (OM) en het Bestuur van 's Rijksbelastingen zijn met de Bredase sportvereniging NOAD-AVENDO Combinatie N.A.C. (NAC) een transactie overeengekomen. De verdenking tegen NAC hield verband met de transfer in het jaar 1997 van Archil Arveladze naar NAC.

Het OM en het Bestuur van 's Rijksbelastingen zijn van mening dat daarbij tekengeld is betaald, zonder dat dit in de aangiften loonbelasting in de jaren 1997 en 1998 werd opgenomen. In dat kader behelsde de verdenking voorts dat het spelerscontract tussen NAC en Archil Arveladze alsmede de transferovereenkomst tussen Dinamo Tbilisi en NAC opzettelijk in strijd met de waarheid is opgesteld (i.c. valsheid in geschrifte).

Het OM meent dat NAC zich tenminste had moeten realiseren dat de transfersom uiteindelijk (geheel of gedeeltelijk) zou toekomen aan de speler. In zoverre is er dan ook sprake van een vervolgingswaardige zaak.

De transactie is aangeboden na afweging van verschillende belangen. Hierbij heeft de draagkracht van NAC een belangrijke rol gespeeld. Het aanbod behelst de betaling van een geldsom ten bedrage van € 165.000,-. Na volledige betaling van dit bedrag zal ook de vervolging contra de feitelijke leidinggevende worden geseponeerd. De fiscale procedure over de opgelegde naheffingsaanslagen ten bedrage van ruim € 816.000,- wordt voortgezet.

bron:OM