Hoofddorp - Naast de regio Den Haag gaat ook de regio Delft Westland Oostland (DWO) de transfer van patiënten regelen via het Elektronisch Transferdossier POINT (Punt voor Overdracht, Informatie, Naslag van Transfer). POINT zal als digitaal workflowsysteem het platform worden voor de transferoverdracht van patiënten binnen de 4 zorginstellingen in de regio Delft. Hiertoe wordt een koppeling gemaakt met het Ziekenhuis Informatiesysteem van Chipsoft.

Het implementatieproces van POINT binnen de instellingen is vorige week van start gegaan. Onder leiding van het Transmuraal Zorgbureau DWO (TZB) hebben Reinier de Graaf, thuiszorgorganisatie Careyn, Zorginstellingen Pieter van Foreest, Florence en CIZ Delft de handen ineengeslagen om het transferproces van patiënten van ziekenhuis naar vervolginstelling digitaal te laten verlopen. De instellingen zullen tegelijk live gaan voor de zomerperiode van dit jaar.
 
POINT faciliteert het werkproces waarbinnen patiënten vanuit het ziekenhuis worden overgedragen naar de AWBZ-zorgaanbieders.  Op ieder moment kan er inzicht verkregen worden in de status van de transfer. In de regio Delft gaat het om +/- 3000 patiënten per jaar. Het transferproces doorlopen aan de hand van het Elektronisch Transferdossier zal de regio veel tijd besparen op het gebied van papieren formulieren invullen, bellen en faxen. Het transferproces wordt versneld, verloopt efficiënter en is digitaal te volgen. In de regio Delft ligt het accent met de invoering van POINT in eerste instantie op het optimaliseren van het patiëntentransferproces en in tweede instantie op het realiseren van de digitale zorgoverdracht.