(Persbericht) Opleidingscentrum VTC signaleert vraag naar CCV-gecertificeerde cursussen.

Het Verticaal Transport Centrum (VTC) in Barneveld signaleert dat transport- en kraanverhuurbedrijven werk maken van de verplichte nascholing. Er is vooral belangstelling voor de praktische en relatief voordelige cursussen.

Chauffeurs zijn verplicht om iedere vijf jaar 35 uur nascholing te volgen. De regel is in september 2009 van kracht gegaan. Op 10 september 2016 moeten alle beroepschauffeur de vereiste code vakbekwaamheid op hun rijbewijs hebben staan. Alleen de cursussen die door het CVV gecertificeerd zijn, tellen mee als nascholingstijd. VTC signaleert dat een groeiend aantal transportbedrijven niet met de nascholing wil wachten tot 2016. De meeste bedrijven kiezen ervoor om hun chauffeurs regelmatig een cursus aan te bieden.

Praktische vaardigheden
Het VTC heeft een aantal gecertificeerde cursussen ontwikkeld voor chauffeurs en machinisten. De cursussen zijn gericht op het verbeteren van praktische vaardigheden. Bij veel van deze vaardigheden speelt veiligheid een belangrijke rol. Het gaat om de cursussen ´verplichte nascholing voor machinisten‘˜, ´lading zekeren‘˜, ´basiscursus vorkheftruck‘˜, ´machinist autolaadkraan met hijsfunctie‘˜ en ´veilig aanslaan van lasten‘˜.

Over VTC
Verticaal Transport Centrum (VTC) is gespecialiseerd in het opleiden van machinisten voor verticaal transport. Daarnaast biedt VTC aanvullende cursussen voor machinisten, chauffeurs en andere logistiek medewerkers. Nieuw is onder meer de achtdaagse opleiding tot Keurmeester TCVT. Met een door VTC opgeleide keurmeester in dienst mogen bedrijven hun eigen hef- en hijsgereedschap keuren. De meeste trainingen kunnen zowel op de trainingslocatie in Barneveld als in-company worden gegeven.
Einde persbericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
VTC
Veemweg 9
Barneveld
Telefoon 0342 - 421 040
www.vtc.nl
E-mail: [email protected]