Dussen/Amstelveen, 7 juli 2009. In de Marcom branche krijgt automatisering steeds meer aandacht op directieniveau: het merendeel van de bedrijven is namelijk bezig met strategische ICT-planning. Daarbij wordt de automatisering van het backoffice niet louter gezien als een kostenpost, maar als een middel om de interne efficiency en productiviteit te verhogen. Bijna de helft van de Marcom bedrijven wil de huidige systemen, die nu veelal uit losse softwareoplossingen bestaan, vervangen door à©à©n integrale oplossing.

Dat blijkt uit onderzoek van Goals Marktbewerking dat medio april is uitgevoerd in opdracht van Juicy Pear Media specialist in de automatisering van Marcom bedrijven. In totaal zijn bijna 430 ICT-verantwoordelijken in de branche benaderd. Daarvan heeft bijna 20% de online enquàªte ingevuld. Het onderzoek was gericht op de situatie en behoeften rond vijf belangrijke ICT-terreinen: huidige automatiseringsituatie, strategie en beleid, managementinformatie, ICT-infrastructuur en support & outsourcing.

Efficiencyverbetering en informatiemanagement hoog op de agenda
De branche oordeelt positief over de huidige ICT-ondersteuning van administratieve (backoffice) processen. Toch blijft de ondersteuning hiervan bovenaan de ICT-agenda staan. Kennelijk zien bureaus mogelijkheden om te optimaliseren en te innoveren. Ook het vinden en binden van klanten met oplossingen voor marketing & sales en CRM staan hoog op de agenda. Het merendeel van de respondenten ziet verbetering van het document- en contentmanagement als belangrijk aandachtspunt om de efficiency - en daarmee het rendement - te verhogen. Er is grote behoefte aan platformonafhankelijke applicaties aangezien de meeste bedrijven zowel met Apple als Windows PC werken. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat web-based services sterk in opkomst zijn. Hierbij wordt informatie via IP-technologie via intern of extern opgestelde servers beschikbaar gesteld voor de gebruikers binnen de Marcom organisaties. 14% van de Marcom bedrijven heeft licenties en gebruik via een Software as a Service (SaaS) model geregeld.

Keuze voor integrale systemen maakt bedrijfsbrede aansturing mogelijk
ICT heeft duidelijk de directiekamer bereikt. Het merendeel van de bureaus (53%) beschikt al over een strategisch ICT-plan of is bezig met het ontwikkelen hiervan. Meer dan 4 op de 10 respondenten is van plan om de systemen (applicaties) binnen drie jaar geheel of gedeeltelijk te vervangen. Daarbij prefereert bijna de helft van de bedrijven een integrale oplossing boven gecombineerde deelsystemen.

De meeste bedrijven menen te beschikken over voldoende managementinformatie voor het nemen van strategische beslissingen. Die informatie blijkt echter vaak niet direct beschikbaar. Opvallend is dat de beschikbaarheid sterk verschilt per bedrijfsdiscipline (zoals financiën of inkoop). Dat maakt het lastig voor het management om een volledig en samenhangend beeld te krijgen. Dat probleem is oplosbaar door de overstap naar een integraal systeem die bij veel bedrijven gepland is. Er is dus duidelijk een professionaliseringsslag gaande in de branche.

Het volgende trendonderzoek in 2010 zal duidelijkheid geven over de resultaten.

Meer informatie
Voor het volledige rapport en meer informatie over Juicy Pear Media verwijzen we u naar www.juicypearmedia.nl.

Dit is een origineel persbericht.