Nederland heeft weer een gunstige uitgangspositie verworven. Ons land staat er sterk voor. De regering wil zich ervoor inzetten dat 2007 een jaar wordt waarin Nederland verder bouwt aan een goede toekomst. Dat schrijft de CDA/VVD regering in de Troonrede die koningin Beatrix in de nieuw ingerichte Ridderzaal heeft uitgesproken.

De Troonrede kijkt vooruit naar de verkiezingen op 22 november. 'Vrije verkiezingen zijn de uitdrukking van onze individuele vrijheid. Maar zij zijn evenzeer van betekenis voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben voor de wereld om ons heen, voor elkaar en voor onze toekomst.'

Deze drie verantwoordelijkheden komen in de Troonrede prominent terug.
'Het lot van de wereld is óns lot', sprak de koningin. Speciale aandacht besteedt de Troonrede aan de Nederlandse militairen die tijdens vredesmissies op de bres staan voor orde, veiligheid en wederopbouw. 'Onze gedachten gaan uit naar hen die een dierbare in deze missies hebben verloren.'

De zorg voor elkaar is de tweede verantwoordelijkheid die in de Troonrede wordt uitgewerkt. 'De regering wil bevorderen dat alle mensen in Nederland zich kunnen ontplooien en kunnen meedoen in en bijdragen aan de samenleving.'

De regering kondigt maatregelen aan ter bestrijding van schooluitval, versterking van de sociale veiligheid in de steden en verhoging van de kwaliteit van verpleegzorg. Mantelzorgers kunnen rekenen op extra ondersteuning.

Ook komende generaties moeten de kans krijgen in Nederland een goed leven op te bouwen. De regering schrijft dat er de afgelopen jaren een stevige basis is gelegd waarop in de toekomst verder kan worden gebouwd. 'Van burgers is de afgelopen moeilijke jaren veel gevraagd. Werknemers, werkgevers en regering hebben er samen toe bijgedragen dat ons land nu goed kan inspelen op de gunstige ontwikkeling van de internationale economie.'

Met lagere lasten voor huishoudens en bedrijven en investeringen in de kwaliteit van de samenleving wil de regering de basis voor de toekomst verder versterken. 'Nederland werkt.'

Troonrede
De Troonrede - dit jaar iets korter dan in 2005 - bevat een beschrijving van het regeringsbeleid voor het komende jaar en wordt uitgesproken in een gezamenlijke vergadering van de Tweede en Eerste Kamer van de Staten-Generaal. Later op de middag worden de Miljoenennota en de begrotingen van de ministeries aangeboden aan de Tweede Kamer.

bron:RVD