Geert Wilders verbond als eerste een verschrikkelijke natuurramp met de overrompeling van alle Nederlanders door het kwaad van de islam. Dit was al een schaamteloze overdrijving als we de berekeningen van het Sociaal Cultureel Planbureau (zie: Zembla 26 april) moeten aannemen. En waarom zouden we deze berekeningen bij gebrek aan ander bewijs niet aannemen?

Nu las ik vandaag het artikel ´Nederland beleeft ´tsunami‘˜ van echtscheidingen‘˜ in De Volkskrant waar de verslaggever spreekt over een enorme toename van het aantal scheidingen in Nederland. Sommige geïnterviewden hebben het zelfs over 20% stijging. Echtelieden rollebollen woest ruziënd door de straten van Amsterdam, terwijl ze elkaar voor rotte vis uitschelden. Dat is ongeveer de situatie, waarin we beland zijn.

Deze enorme toename zou het effect zijn van de stabilisering van de huizenmarkt. Mensen durven te gaan scheiden, omdat ze hun huis weer kunnen verkopen. Deze opmerkelijke feiten leidt de oplettende verslaggever af aan de verklaringen van scheidingsbemiddelaars en advocaten die de toename bijna allemaal als gigantisch ervaren.

Na navraag bij verschillende scheidingsbemiddelaars werkzaam in naam van De ScheidingsMakelaar B.V. blijkt dat dit consistente beeld, dat de verslaggever schetst, niet wordt ondersteund. Sommigen ervaren wel een toename in de maand april van het aantal scheidingen, sommigen ervaren geen enkel verband tussen de huizenprijzen en de toename van het aantal scheidingen. De verslaggever maakt in zijn artikel dan ook een klassieke fout. Hij verbindt de gevoelens, vermoedens en stemmingen van een kleine groep mensen met een algemene regel. Deze algemene regel kan natuurlijk waar blijken te zijn, wanneer we een gedegen onderzoek uitvoeren, maar is op dit moment een ongefundeerde overdrijving.

De verslaggever past natuurlijk netjes hoor en wederhoor toe en de verslaggever zal zich verdedigen door te stellen dat hij een neutrale derde is. Deze tactiek gaat alleen niet op wanneer je spreekt over algemene verbanden in maatschappelijke zin. De vraag is: waarom zou een kwaliteitskrant dit artikel à¼berhaupt publiceren als het alleen maar meningen en vermoedens ventileert van individuen?

De schrijver van het artikel had gelukkig zelf nog een vermoeden over het marginale karakter van de inhoud, want hij weet het woord ´tsunami‘˜ nog ludiek tussen haakjes te zetten. Dat daarmee het kwaad al geschied is en hij het stuk eigenlijk in zijn geheel tussen haakjes had moeten zetten en vervolgens uit zijn computer had moeten wissen, is hem om onduidelijke redenen ontgaan.

R.J.C.M. Geers MA2 Communicatieadviseur De ScheidingsMakelaar B.V.