Uit een nieuw onderzoek van Oxfam International, waar Novib deel van
uit maakt, blijkt dat in sommige dorpen in het rampgebied zon 80
procent van de doden vrouw was. 

 
Deze cijfers staan in het rapport The Tsunami Impact On Women, dat
vandaag drie maanden na de tsunami, wordt gepresenteerd door Oxfam
International.   
 
Novib/Oxfam deed onderzoek in acht dorpen in twee districten in Atjeh.  
In vier dorpen in het district Aceh Besar is de verhouding tussen de
mannelijke en vrouwelijke overlevenden bijna 3 op 1.   
In vier dorpen van het district Noord Aceh was driekwart van de overledenen van het vrouwelijk geslacht.  
In het ergst getroffen dorp, Kuala Cangkoy, waren de doden voor 80 procent vrouwen.   
 
In het district Cuddalore, het op een na zwaarste getroffen district in
India, zijn bijna drie keer zoveel vrouwen als mannen gedood. 
 
In het dorp Pachaankuppam waren er alleen maar  vrouwelijke doden.   
In Sri Lanka blijken er ook grote verschillen te zijn tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke slachtoffers.  
 
Het feit dat de tsunami  meer dodelijke slachtoffers onder vrouwen
dan mannen heeft geëist, heeft verschillende redenen.   
Vrouwen kunnen vaak niet zwemmen of in palmbomen klimmen.   
In Atjeh waren veel mannen op zee (waar de golven minder wild waren)of
werkten ze op de velden, terwijl de vrouwen thuis zaten. In India waren
de vrouwen dichtbij de kust omdat zij op hun mannen en de visvangst
stonden te wachten. In het Batticaloa district in Sri Lanka trof de
tsunami de kust op het uur dat vrouwen meestal een bad in zee nemen.
 
 
De tsunami eist ook in andere opzichten een zware tol van vrouwen.  
Vrouwen hebben te maken met verbaal en lichamelijk  geweld van
mannen in de kampen en nederzettingen. Daarbij voelen ze iedere dag de
angst voor seksueel misbruik.  
Daarnaast hebben vooral vrouwen te maken met verlies aan inkomsten,
terwijl ze geen mogelijkheden hebben om aan geld te komen.   
 
De problemen  kunnen op een aantal gebieden aangepakt worden.
Daarbij moeten regeringen, donoren en  NGOs samenwerken.  
Vrouwen moeten bescherming krijgen tegen seksueel geweld en uitbuiting, vooral in de kampen.  
Vrouwen en mannen moeten gelijke kansen om  een nieuw bestaan op
te bouwen. Dat kan door bijvoorbeeld duurzame  programmas te
ontwikkelen.  
Maar ook moet er gewerkt aan de situatie van mannen die hun vrouw
hebben verloren. Zij moeten geholpen worden om zich aan te passen aan
hun veranderende rol zoals bijvoorbeeld bij de zorg van hun kinderen.
 
Novib/ Oxfam werkt met partnerorganisaties in India, Sri Lanka en
Indonesië. De organisatie zorgt voor een  volwaardig overleg met
en deelname van vrouwen aan alle economische programma s. Mannen en
vrouwen krijgen hetzelfde betaald in geld voor werk projecten,
faciliteiten voor vrouwen worden gebouwd op plekken waar zij zich
veilig voelen.  
 
Novib is het Nederlandse lid van Oxfam International, een
samenwerkingsverband van twaalf onafhankelijke
ontwikkelingsorganisaties. Het gezamenlijk ideaal: een rechtvaardige
wereld zonder armoede.  

Bron: Novib

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular