De tuchtcolleges voor de gezondheidszorg
maken zich zorgen over de eigen bekendheid bij het publiek. Dat
blijkt uit het jaarverslag 2006 dat de colleges onlangs op hun
website publiceerden. Vorig jaar ontvingen de vijf regionale
tuchtcolleges 1332 klachten. Het aantal klachten zit al jaren in de
lift. In 2002 waren 1052 Nederlanders zo ontevreden over hun
zorgverlener, dat ze een klacht indienden. Bij deze cijfers past
volgens de colleges wel een relativering. Jaarlijks hebben
patiënten tientallen miljoenen contacten met huisartsen,
apothekers, tandartsen, psychologen, verloskundigen en andere
verleners van medische zorg.

‘Indien het aantal beroepszaken
wordt gerelateerd aan het aantal patiëntencontacten kan de
conclusie worden getrokken dat dit slechts een zeer bescheiden deel
is’, aldus de opstellers van het jaarverslag.‘De vraag
dringt zich op of het bestaan van de klachtmogelijkheid bij de
tuchtcolleges voor de gezondheidszorg ondanks de belangstelling van
de journalistiek voor dit publieke terrein, wel voldoende
bekendheid geniet.’

Op basis van de wet op de Beroepen in de
individuele Gezondheidszorg (BIG) kunnen patiënten hun beklag
doen bij regionale tuchtcolleges in Amsterdam, Den Haag, Groningen,
Zwolle en Eindhoven. Wie het oneens is met een uitspraak van een
regionaal tuchtcollege, kan naar het centraal tuchtcollege voor de
gezondheidszorg, eveneens in Den Haag.

Dat gebeurt in de praktijk in ongeveer een
kwart van alle zaken. Zo deed het hoogste tuchtcollege vorig jaar
uitspraak in 317 hoger beroepszaken. In 74 zaken verklaarde dat het
beroep om diverse redenen niet-ontvankelijk. In 39 zaken trokken
klagers het beroep in. Van de resterende zaken verwierp het
centraal college in 154 gevallen het beroep.

Het vernietigde 48 keer een beslissing in
eerste aanleg geheel of gedeeltelijk. In negentien gevallen
veroordeelde het de betreffende medische zorgverlener, nadat de
klacht in eerste aanleg nog ongegrond was bevonden. Negen keer werd
een in eerste aanleg gegrond geachte klacht in hoger beroep alsnog
ongegrond verklaard. In twee gevallen legde het centraal
tuchtcollege in hoger beroep een zwaardere maatregel op. Een
beroepsprocedure leidde vijftien keer tot een lichtere straf.

Bron: Centraal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular