De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Abdullah Gul heeft laten weten dat Turkije niet van plan is om het oecumenische patriarchaat van Constantinopel (Istanbul) te erkennen. De Turken zijn evenmin bereid om toestemming te verlenen voor de heropening van het seminarie van Halki, dat 34 jaar geleden gesloten werd.

 

Geen uitzondering
Ankara erkent het patriarchaat op zich wel, maar weigert zijn oecumenische of universele karakter te erkennen. Tegelijk maakt minister Gul duidelijk dat men niet van plan is uitzonderingen toe te staan op de bestaande wetten, om de heropening van het seminarie mogelijk te maken. Het oecumenische patriarchaat vraagt al jaren de heropening van het seminarie, omdat dit essentieel is voor de opleiding van eigen geestelijken.

Toetreding tot EU
De Griekse minister van Buitenlandse Zaken gaf in een reactie geen commentaar op de aankondiging van Gul, maar sprak wel de hoop uit dat Turkije werk wil maken van het respect voor de rechten van minderheden. Hij wees er op dat er wat dat betreft regels zijn die door elke kandidaat EU-lidstaat moeten worden gerespecteerd, als die ooit wil toetreden tot de EU.

bron:RKK