De Turkse Central Veterinary Officer (CVO) heeft aangegeven dat Turkije voornemens is zoveel mogelijk certificaten over te zetten naar bilaterale overeenkomsten. Turkije wil van het principe verzoekcertificering af en zorgen dat soortgelijke producten altijd op eenzelfde certificaattekst binnen komen.

Bedrijven wordt derhalve verzocht bij het Veterinair Informatie Punt (VIP) te melden of u export naar Turkije heeft vanuit Nederland van dierlijke producten op een veterinair exportcertificaat. Indien u exporteert, wordt u verzocht dit per e-mail te melden aan het VIP ([email protected]).

bron:Produktschap Margarine