Mede op initiatief van PvdA-europarlementariër Emine Bozkurt komt er
een onderzoek naar de situatie van vrouwen in Turkije. De commissie
Vrouwenrechten van het Europees Parlement heeft besloten tot een
onderzoek naar de rol van vrouwen in het sociale leven, de economie en
de politiek in Turkije, met het oog op de mogelijke toetreding van dit
land tot de Europese Unie.

In januari 2005 bezoekt Emine Bozkurt met een delegatie van de
vrouwencommissie Turkije, waarna zij in maart een hoorzitting zal
organiseren. Dit alles moet resulteren in een rapport dat Emine Bozkurt
voorjaar 2005 aan het Parlement zal presenteren.

Vandaag werd het startschot gegeven met een overleg met de Turkse
Ambassadeur in Brussel. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Gà¼l,
liet weten 'verheugd' te zijn over het onderzoek. Hij wenste Emine
Bozkurt veel succes en zegde toe haar delegatie in Ankara persoonlijk
te zullen ontvangen.

"Die toezegging van de regering is erg belangrijk," aldus een tevreden
Bozkurt. "Op papier is er in Turkije wat wetgeving betreft namelijk al
veel verbeterd, maar de regering moet het nog wel in de praktijk
brengen. Daar zal ik mij in mijn onderzoek op richten." Gisteren sprak
Emine Bozkurt met minister Gà¼l voorafgaand aan een Algemeen Overleg in
de Tweede Kamer waaraan zij deelnam. "Ik heb de minister gezegd dat ik
ook speciale aandacht zal besteden aan onderwerpen als eerwraak, geweld
tegen vrouwen en de economische positie van vrouwen."

Bron: PvdA Europees parlement